Velkommen til bloggen Bibliotekrom i Troms

Her forteller vi historien om det treårige prosjektet som vi har kjørt i Troms i årene 2012-2014. Det har vært tre år i utviklingens og samhandlingens tegn. Målsetting for prosjekt Bibliotekrom i Troms var å utvikle endringsorienterte bibliotekrom tilpasset lokalsamfunnets behov for bibliotek som kunnskaps-, kultur- og litteratursentrum, møtested og aktivitetsarena. Vi har hele tiden hatt fokus på at de ansatte i bibliotekene skal få kompetanse og styrke til å tilpasse bibliotekrommet i tråd med løpende samfunns- og strukturendringer. Vi har ønsket å gjøre bibliotekrommene mer funksjonelle og fleksible, vi har hatt sterkt fokus på lokal tilpasning og de ulike brukergruppenes behov. Vi har ønsket at bibliotekene skal bli mer bevisst at de kan være motor for å skape gode lokalsamfunn og at samarbeid og samhandling skaper positive resultater. Last ned publikasjonen Bibliotekrom i Troms her.

Prosjektet var støttet av prosjekt- og utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket, midler fra Troms fylkeskommune og fra de samarbeidende kommunene i Troms.

element-39

Hvordan skape og planlegge for endringer og legge til rette for alle aktiviteter og brukergrupper i biblioteket? Hva bør man tenke på når man setter i gang en ombygging eller oppgradering av et bibliotekrom? Gjennom prosjektårene har vi samlet mange erfaringer som vi ønsker å dele med dere. Bloggen viser hele prosjektprosessen – og metodene vi har brukt i utviklingsarbeidet. Skulle du ha noen spørsmål er det bare å ta kontakt.

 

Hvordan jobbe godt sammen?

Torsdag 28. mai 2015 deltok prosjektleder Marit og en av bibliotekromprosjektets viktigste samarbeidspartnere,  Terese Simonsen fra Steinsvik arkitektkontor, på NODA-Nordnorsk design- og arkitektursenters Morrakaffe. Arrangementet er en gang i måneden i Tromsø og er et møtested for medlemmer av NODA og andre som er interessert i design- og arkitektur. NODAs formål er å bygge og utvikle kompetansen om og innenfor design og arkitektur i nord. Vi er veldig fornøyd med at vi har fått muligheten til å bli kjent med NODA og deres arbeid. For prosjektets del gjorde det også at vi fikk kontakt med det lokale arkitektmiljøet, ikke minst med interiørarkitekt og møbeldesigner Terese – et fruktbart samarbeid som har kommet flere av bibliotekene i Troms til gode.

Daglig leder for NODA Michele Renee Widerøe ønsker velkommen

Daglig leder for NODA Michele Renee Widerøe ønsker velkommen

Det ble en veldig fin seanse på morgenkvisten, hele 19 stk. møtte opp for å høre på oss. Både NODAs egne medlemmer og andre interesserte.

Temaet var samarbeid mellom bibliotek og arkitekter: Hvordan jobbe godt sammen og få et godt resultat? Først fortalte Marit kort om hele prosjektet, litt om bakgrunnen, de ulike områdene vi har jobbet på og om arbeidsmetoden. Deretter fortalte Terese om hvordan arkitektkontoret har vært involvert i prosjektet, om gjennomføring av workshoper og om resultatene av vårt samarbeid. Bilder av de flotte bibliotekene! På slutten gikk vi over i en samtale mellom oss der vi prøvde å sette ord på vårt samarbeid og ting vi har lært og erfart.

Noen av de perspektivene vi var innom:

 • Det er viktig å komme tidlig inn i prosesser  og avklare hvem som må være med fra starten av. Hvem blir berørt av prosjektet – trekk inn ønskede faggrupper, samarbeidspartnere, folk i kommunen med mer
 • Ha avklarte beslutningsveier – hvem bestemmer? – hvem skal være informert?
 • Ha gjensidig respekt for hverandres kompetanse. «Briefing» – opplæring av hverandre er viktig, slik at man skjønner hverandres ståsted og får en felles forståelse og en god plattform for det videre arbeidet.
 • Vær åpen og sørg for god dialog hele veien. Det er viktig å få «alt på bordet» – og heller spørre en gang for mye enn en gang for lite. Ikke vær redd for å stille de «dumme» spørsmålene
 • Det er viktig å avklare handlingsrommet – hva kan vi gjøre noe med – hva har vi av ressurser?(økonomi, personal mm)
 • Lage skisser sammen – arkitekten eller designeren må ikke tegne «for mye» før man får tilbakemeldinger – land konseptene sammen.
 • Tid er penger – avklar hvor mange runder man kan gå. Viktig med gode avklaringer – forstår vi hverandre?
 • Ingen prosess er lik – «Den menneskelige faktoren» spiller alltid inn. Jo bedre vi snakker sammen, jo bedre blir resultatet.

 

Marit og Terese forteller om fokusområdene og hvordan vi har brukt dem i workshopene vi har arrangert

Marit og Terese forteller om fokusområdene og hvordan vi har brukt dem i workshopene vi har arrangert

På tampen fikk tilhørerne komme med sine spørsmål og innspill. Flere ga uttrykk for at de hadde fått med seg noen gode og nye tanker – og inspirasjon til eget arbeid. Og Terese oppsummerte det hele med å si: «Om det blir stygt eller pent så må det i alle fall funke!»

 

 

Morrakaffe med NODA og Bibliotekrom i Troms 28. mai 2015

Endelig får vi en sjanse til å møte representanter for en faggruppe som vi ønsker å utvikle samarbeidet med, arkitekter og designere i nord!
Torsdag 28. mai kl. 8.15 inviterer vi sammen med Nordnorsk Design- og Arkitektursenter til morrakaffe i Tromsø med tema: Hvordan skape rom som understøtter alle de funksjonene et moderne bibliotek har? Det blir servert frokost, presentasjon av bibliotekromprosjektet og diskusjon rundt samarbeid mellom arkitekter og andre faggrupper. Vi ønsker å diskutere viktigheten av en god dialog og det å få en forståelse av andres ståsted. Hvordan komme fram til gode romløsninger som både tar vare på både det estetiske og funksjonalitet og brukervennlighet?
Vi snakker forskjellige språk og det kan være vanskelig å oppnå en reell dialog og påvirkning. Vi hører stadig om hvor utfordrende det kan være og det er lett å raljere med måten arkitekter ordlegger seg på. Vi synes det er interessant å få denne gruppa i tale og mener at vi i bibliotekromprosjektet har hatt en god dialog med «våre» interiørarkitekter. Denne morgenen har prosjektleder Marit A. Somby med seg interiørarkitekt Terese Simonsen for å fortelle om prosjektet og samarbeidet vi har hatt med henne og Steinsvik arkitektkontor.

Agenda:
Frokost
Presentasjon av Prosjektet – 20min
Diskusjon/debatt – 40min
Pris: 50kr inkludert frokost
NB! Begrenset antall deltakere

http://www.no-da.no/aktiviteter/morrakaffe-tema-interiørarkitektur-bibliotekrom-i-troms

 

I avslutningsfasen

Tenk – nå er de tre årene med bibliotekromprosjektet over! Januar og februar 2015 skal brukes til evaluering, oppsummering, rapportering og avslutning av prosjektet.  Vi skal feire at vi er ferdig og glede oss over det vi har oppnådd, ta med oss lærdom og se hva vi skal ta med oss i arbeidet videre og vi skal synliggjøre resultatene.

Lavangen bibliotek - i ny skrud!

Lavangen bibliotek – i ny skrud!

Vi har akkurat nå hatt ute en spørreundersøkelse til biblioteksjefene i Troms med disse spørsmålene:

 • Hva er du mest fornøyd med, og hvorfor?
 • Hva er du minst fornøyd med, og hvorfor?
 • Hvilken effekt har prosjektet hatt på samhandlingen mellom biblioteket og kommunens ledelse?
 • Har du samarbeidet med andre aktører i lokalsamfunnet i forbindelse med prosjektet? Hvordan har dette samarbeidet fungert?
 • Hvis vi skulle ha gjennomført prosjektet på nytt, hva skulle vi ha gjort annerledes?
 • Hva er det viktigste du har lært, og hvorfor?
 • Noe annet du vil tilføye?

I tillegg kommer vi til å arrangere to evalueringsmøter, 19. januar på Finnsnes og 26. januar i Tromsø.

Programmet er da som følger:

Kl. 10.00 – 10.30 Velkommen og innledning – Tidslinja (hva har vi gjort) og resultater fra spørreundersøkelsen

Kl. 10.30 – 12.00 Workshop i gruppe(r) – Storyline – fokus på prosjektets ulike deler

Kl. 12.00 – 13.00 Varm lunsj

Kl. 13.00 – 14.30 Workshop i gruppe(r) – Evalueringshjulet – fokus på prosess og resultat

14.30-15.00 Oppsummering av dagen og kaffe/kake.

I løpet av januar og februar vil flere av prosjektene være ferdigstilt, vi har gjort avtale med en profesjonell fotograf som skal ta bilder av bibliotekene. I slutten av februar sender vi inn rapporten til Nasjonalbiblioteket. I den forbindelse vil vi også gi ut en publikasjon om bibliotekromprosjektet og relansere bloggen med en utvidet metodehåndbok.

 

God jul!

Hei alle sammen!

Tusen takk for et flott år! Tenk på alt vi har fått til! Høydepunktet for meg det året som har gått er alle møtene med folk ute i kommunene, særlig gjennom de workshopene som vi har arrangert. Det er en vitamininnsprøytning å møte engasjerte mennesker – som viser at de bryr seg om sitt lokale bibliotek og bidrar med hele seg. Det er veldig flott å samarbeide med dere ute i kommunene.

ordsky_ungdommerLenvik'

Ordsky fra workshop sammen med ungdommer i Lenvik – hva de ønsker seg på biblioteket.

Annet som jeg tar med meg fra dette året er alle mulighetene jeg har hatt til å fortelle om prosjektet til «folk utenfra», da særlig på det store Bibliotekmøtet 2014 i Trondheim i mars og selvfølgelig på IFLA-konferansen i Paris i august.  Vi legges merke til og det er veldig positivt.

Samtidig som prosjektet avsluttes og rapporteres i løpet av 1. kvartal 2015 vil vi lansere en publikasjon og en metodehåndbok, det er et arbeid vi er godt i gang med nå og som jeg tror blir en fin måte å synliggjøre resultatene og arbeidsmetoden vår på. Snart er bibliotekromprosjektet historie, men vi skal fortsette å tenke på hvordan vi kan tilrettelegge på best mulig måte for alle de flotte aktivitetene som skjer rundt i bibliotek-Troms.

Nå har vi snart mange ny-oppgraderte bibliotek på plass – i Lavangen, Salangen, Bardu, Karlsøy og Nordreisa (som blir ferdig til høsten). Det skal bli en glede å vise dem fram på nyåret!

Jeg ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!
Med vennlig hilsen prosjektleder Marit

Workshop med ungdommer i Nordreisa

workshop2

I mai var fylkesbiblioteket i Nordreisa for å holde workshop for de involverte i samhandlingsprosjektet for det nye kulturhuset. Denne uken var vi tilbake for å holde workshop for ungdommene i kommunen. På Nordreisa bibliotek troppet det på tirsdag opp 15 nysgjerrige og kreative ungdommer. De kom fra både ungdomsskolen og den videregående skole på Storslett.
Målet med workshopen var å knytte kontakt med ungdomsgruppa og skape et godt bibliotektilbud for unge på Storslett både fysisk, sosialt og digitalt:
•Hva ønsker de å gjøre på biblioteket?
•Hvordan kan vi tilrettelegge bibliotekrommet for de aktivitetene som ungdommen ønsker?

IMG_0070 (3)

Ungdommene fikk komme med forslag til møblering, aktiviteter, utstyr og hva som skulle skje på biblioteket. Både Nordreisa bibliotek og fylkesbiblioteket hadde en fantastisk dag med ungdommene og fikk mye inspirasjon til den videre utviklingen av bibliotekets ungdomsavdeling.

Bibliotheca Nova ute med nytt nummer

Nummeret heter Bibliotekene som arena og inneholder artikler hentet fra hele landet med tema: Bibliotek som møteplass og arena. Prosjektene som løftes fram har alle mottatt prosjekt- og utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket.

Troms er godt representert! Prosjektleder Marit A. Somby har en artikkel om bibliotekromprosjektet og en av våre samarbeidspartnere, arkitekt Mette Milling, en artikkel om «Bibliotekerne i et paradigmeskift». I tillegg fra Troms – Kristin Strand Iden, biblioteksjef i Lenvik kommune, om samhandlingsprosjektet Kunnskapsparken på Finnsnes, «Student der du bor».

Last ned hele tidsskriftet herfra

Siste innspurt!

Plutselig var den her – høsten som vi er så glad i – med fargene, den klare luften og nyoppstart! For bibliotekromprosjektet handler denne høsten om alt som skal falle på plass. Tenk at det snart har gått tre år! Det neste halvåret vil preges av ferdigstilling av flere prosjekter, arbeidet med dokumentasjon av alt vi har gjort og lært de siste tre årene og evaluering og rapportering av prosjektet.

Både i Bardu, Salangen og Lavangen har man nå fått levert det meste av møbler og interiør og er godt i gang med arbeidet med å ferdigstille lokalene. I uke 36 skal Marit, Trine og Linda fra fylkesbiblioteket på besøk til disse tre kommunene. Det blir fint å komme ut en tur nå for å være med i arbeidet videre og se lokalene under ombygging.

Designet av interiørarkitekt Terese Simonsen ved Steinsvik arkitektkontor i Tromsø

Lesealkover i Salangen bibliotek. Designet av interiørarkitekt Terese Simonsen ved Steinsvik arkitektkontor i Tromsø.

I Nordreisa har man nå nedsatt designgruppe som jobber videre med tegninger og planer utarbeidet i samarbeid med interiørarkitekt Mette Milling. I tillegg skal vi arrangere workshop sammen med ungdommer på Storslett 21. oktober 2014. Hva ønsker de seg av aktiviteter i biblioteket? Hvordan få engasjert ungdommen i bygda til å bruke biblioteket som sin arena for læring og opplevelser? Hvordan kan vi innrede/utstyre biblioteket slik at ungdommen ønsker å bruke bibliotekrommet? I løpet av høsten vil vi også se resultatet av workshopen vi arrangerte sammen med  ungdommene i Karlsøy kommune.

Å dele på det vi har lært er en viktig del av prosjektet. Vi har nå satt i gang arbeidet med å lage en plan for hvordan vi skal gjøre dette tilgjengelig. Alt materiale som allerede er samlet på bibliotekrombloggen vil selvfølgelig fortsatt være tilgjengelig, men vi ønsker å gjøre inngangen til de ulike perspektivene lettere. I tillegg ønsker vi å produsere enn publikasjon som skal fungere som en inngang til alt som ligger på nett og i markedsføring av prosjektet.

Evaluering er viktig – og alle involverte bes om å holde av datoene 9. og 10. desember som er satt av til evalueringsseminar. Mer informasjon kommer etterhvert som program og annet praktisk har kommet mer på plass.

Ønsker alle sammen en god arbeidshøst!

 

 

Reisebrev fra Paris

Som dere kanskje har fått med dere fikk jeg som prosjektleder for bibliotekromprosjektet anledning til å reise til Paris i august for å fortelle om vårt arbeid på en konferanse arrangert av seksjonen for bibliotekbygg i bibliotekorganisasjonen IFLA. I tillegg til foredraget som jeg holdt skrev jeg en artikkel, som vil bli tilgjengelig på IFLAs nettsted, men som du kan lese her om du vil.

ifla paris

Fra konferansesalen – paneldebatanter gjør seg klar.

 

For en opplevelse det ble! Det er en anerkjennelse  å bli plukket ut til å presentere det man jobber med internasjonalt. Nå i etterkant er det veldig godt å kjenne på stoltheten av at det vi jobber med blir tatt seriøst og ses på som interessant og spennende for folk «fra hele verden». På konferansen deltok bibliotekledere, bibliotekarer, arkitekter og studenter fra tilsammen 20 land. Og det jeg hadde å fortelle ble veldig godt mottatt. Det var lagt opp til at folk kunne stille spørsmål etter foredraget og fem stykker tok ordet og kom med gode tilbakemeldinger, spørsmål og kommentarer som ga meg muligheten til å utdype og fortelle mer om de ulike delene av prosjektet. Det er jo begrenset hvor mye man får sagt på 20 minutter, så det gjelder å skape interesse slik at folk tar kontakt med deg i etterkant eller leser artikkelen.

Første dagen på konferansen ble avsluttet med mottakelse og omvisning i det ærverdige biblioteket i Paris sitt rådhus, Biblioteque Hotel de Ville

Første dagen av konferansen ble avsluttet med mottakelse og omvisning i det ærverdige biblioteket i Paris sitt rådhus, Biblioteque Hotel de Ville

Konferansens tema var: Space and collections – Earning their keep. Det var mange andre interessante innlegg som jeg ønsker å trekke fram. Disse er tilgjengelig fra IFLAs nettside. De foredragene med mest relevans for oss og som jeg vil trekke ekstra fram er:

 • Jakob Guillois Lærkes fra Gladsaxe bibliotek i Danmark som la fram en rapport hvor han og en gruppe har vurdert 17 nye bibliotekprosjekter fra ulike land og trekker fram trender, nye løsninger og utfordringer byggeprosjektene har støtt på: «Building libraries for tomorrow».
 • Eva Olson fra Malmø bibliotek som fortalte om utviklingsarbeidet deres: «The library as a meeting space in the city center».
 • Maggie Farrell og Evett Ruffcorn fra University of Wyoming, USA: «Transforming old spaces into new functions». Også fagbibliotekene fokuserer nå på å «åpne opp» sine rom og skape mer rom for folk og aktiviteter. De fokuserte på hvor viktig det er at man planlegger godt før man begynner å designe rommene og at det viktigste er change of attitude!
 • Gillian M. McCombs og Anita Picozzi Moran fra Southern Methodist University, USA: Om hvor viktig det er å ha gode planer i omstillingsprosesser. «The Die is not yet cast: The value of keeping an open mind and being agile throuout all phases of the renovation planning cycle».
 • Joseph Hafner og Diane Koen fra McGill University i Canada: Hvordan gjøre endringer og samtidig ha med seg brukerne, når tiden er knapp og ressursene minker? De prøver også å svare på det aller vanskeligste spørsmålet: Hva kan vi slutte å gjøre? «The perfect storm: Integrating collections and people in record time while adressing user needs».
 • Anda Baklane fra National Library of Latvia i Riga: Om den lange prosessen fram til at de nå endelig har åpnet sitt nye nasjonalbibliotek i 14 etasjer (42 000 kvm): «The Long Road to the Castle of light». Som en kuriositet, se hvordan innbyggerne i Riga dannet en kjede for å flytte bøkene fra det gamle biblioteket til det nye.
 • Paula Kelly fra Melbourne i Australia skulle ha vært på konferansen for å fortelle om byens store satsing på bibliotekutvikling, men ble forhindret fra å delta. En av de ansvarlige for konferansen leste opp hennes foredrag og det hørtes veldig spennende ut. Et av målene er at det ikke skal være mer enn 20 minutter å gå mellom hvert bibliotek i byen. Jeg gleder meg til å lese hennes artikkel – det oste av innovasjon og spennende løsninger – med fokus på folk, lokal tilknytning og opplevelser: «A Three Card Trick: Three New World Class Libraries in the World`s Most Livable City».
 • Celine Leclaire fra Mediatheque de Roubaix i Frankrike som fortalte om bibliotekets utviklingsprosjekter og om utfordringer og muligheter i involvering av både personalet og brukerne i prosessene: «Roubaix Public Library».
 • Vicki McDonald fra State Library of New South Wales i Australia: Om brukermedvirkning «Adapting library spaces to enable collection engagement by diverse audiences: A case study of the State Library of New South Wales».
Biblioteque nationale de France -

Biblioteque nationale de France

Jeg hadde i tillegg planer om å få besøkt noen bibliotek i Paris (der er ikke mindre enn over 60 stk å velge mellom), men det viste seg dessverre at det var helligdag fredag 15. august og alle bibliotek var stengt både fredagen og lørdagen. Jeg fikk imidlertid besøkt Nasjonalbiblioteket, som imponerer med sin størrelse, selvfølgelig. Og så gikk jeg hver dag forbi (men uten å få komme inn) det lokale biblioteket, som lå 100 meter fra mitt hotell, Biblioteque Marguerite Durand.

Biblioteque Marguerite Durand

Biblioteque Marguerite Durand

 

Takk for innsatsen og god sommer!

Da var det på tide med en halvårsoppsummering igjen! Dette halve året har gått fort og det har hendt mye . Jeg ønsker først å takke til alle som på en eller annen måte har vært involvert i bibliotekromprosjektet denne våren og alle jeg har møtt i andre sammenhenger. Det er virkelig en glede å få samarbeide med dere, alle som en!

Viktige fokusord fra workshopen vi arrangerte i Nordreisa kommune i mai.

Hva skal vi være for våre brukere? – Viktige fokusord fra workshopen vi arrangerte i Nordreisa kommune i mai.

Først litt om all positiv oppmerksomhet som prosjektet møter. Jeg synes det er viktig å fortelle de gode historiene og formidle gleden jeg kjenner over det vi får til sammen. Og denne våren har vi fått muligheten til å formidle hva vi jobber med i mange kanaler. Både lokalt og nasjonalt. Vi begynte året med en flott liten sak i bladet Arkitektnytt. I tillegg fikk jeg muligheten til å fortelle om prosjektet på Bibliotekdagene i Buskerud og på Bibliotekmøtet i Trondheim i mars. Det har vært flotte oppslag om bibliotekromprosjektene i Bardu og Skånland i lokale aviser. I august kommer Nasjonalbibliotekets tidsskrift Biblioteca Nova med en utgave som fokuserer på bibliotekrom og der vil dere finne en artikkel om Bibliotekrom i Troms. I tillegg ble jeg intervjuet i går av en freelancejournalist som skriver for Bok & Bibliotek. OG sist men ikke minst, jeg skal holde foredrag om bibliotekromprosjektet på en internasjonal konferanse arrangert av IFLAs seksjon for bibliotekbygg  i Paris den 13. august!

I løpet av august og september vil flere av prosjektene som ble satt igang i 2013 være ferdig. På Bardu bibliotek har man nå begynt arbeidet med å slå ned vegger og gjøre klart for oppussing. Salangen bibliotek venter å få lesealkovene og annet møblement levert i disse dager. Vi håper å få det meste på plass her til skolen åpner i slutten av august. Skånland bibliotek har åpnet i nye lokaler og i Lavangen gleder vi oss over at man har fått ekstrabeviligning fra kommunen, slik at vi får gjennomført hele planen vi har der!

To nye prosjekter er satt i gang i vår, i Nordreisa og Karlsøy kommuner. Her har vi arrangert workshoper for å finne felles planer sammen med våre to interiørarkitekter, Mette Milling og Terese Simonsen.

Også denne våren har vi samarbeidet med dokumentasjonsvitenskap på Universitetet i Tromsø (Norges Arktiske Universitet), studenter fra bachelor var med på seminar på Finnsnes og studietur til flere bibliotek i Midt-Troms.

IMG_3568

Biblioteksjef Kristin Strand Iden viser stolt fram biblioteket i Kunnskapsparken på Finnsnes. Fotograf: Jørn Berger-Nyvoll

 

Noen «kvister» har vi selvsagt møtt på også i vår, men det gjør bare arbeidet mer spennende og utviklende. Vi må hele tiden være åpen for å finne nye løsninger og «omveier» hvis førstevalget viser seg å ikke være gjennomførbart. Ting tar lengere tid enn vi tror, det oppstår tekniske utfordringer og nye spørsmål (som vi ikke har tenkt på) dukker opp. Men vi finner ut av det til slutt. Jeg opplever alle de jeg samarbeider med som åpne og direkte. Vi snakker godt sammen, med respekt for hverandres holdninger, vi diskuterer og finner fram til løsninger i fellesskap.

Takk igjen for at dere gir så mye av dere selv – både menneskelig, faglig og alle arbeidstimene dere legger ned. Ønsker alle sammen en riktig god sommer!

Med vennlig hilsen prosjektleder for Bibliotekrom i Troms,

Marit A. Somby