Workshop med ungdommer i Nordreisa

workshop2

I mai var fylkesbiblioteket i Nordreisa for å holde workshop for de involverte i samhandlingsprosjektet for det nye kulturhuset. Denne uken var vi tilbake for å holde workshop for ungdommene i kommunen. På Nordreisa bibliotek troppet det på tirsdag opp 15 nysgjerrige og kreative ungdommer. De kom fra både ungdomsskolen og den videregående skole på Storslett.
Målet med workshopen var å knytte kontakt med ungdomsgruppa og skape et godt bibliotektilbud for unge på Storslett både fysisk, sosialt og digitalt:
•Hva ønsker de å gjøre på biblioteket?
•Hvordan kan vi tilrettelegge bibliotekrommet for de aktivitetene som ungdommen ønsker?

IMG_0070 (3)

Ungdommene fikk komme med forslag til møblering, aktiviteter, utstyr og hva som skulle skje på biblioteket. Både Nordreisa bibliotek og fylkesbiblioteket hadde en fantastisk dag med ungdommene og fikk mye inspirasjon til den videre utviklingen av bibliotekets ungdomsavdeling.

Bibliotheca Nova ute med nytt nummer

Nummeret heter Bibliotekene som arena og inneholder artikler hentet fra hele landet med tema: Bibliotek som møteplass og arena. Prosjektene som løftes fram har alle mottatt prosjekt- og utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket.

Troms er godt representert! Prosjektleder Marit A. Somby har en artikkel om bibliotekromprosjektet og en av våre samarbeidspartnere, arkitekt Mette Milling, en artikkel om «Bibliotekerne i et paradigmeskift». I tillegg fra Troms – Kristin Strand Iden, biblioteksjef i Lenvik kommune, om samhandlingsprosjektet Kunnskapsparken på Finnsnes, «Student der du bor».

Last ned hele tidsskriftet herfra

Siste innspurt!

Plutselig var den her – høsten som vi er så glad i – med fargene, den klare luften og nyoppstart! For bibliotekromprosjektet handler denne høsten om alt som skal falle på plass. Tenk at det snart har gått tre år! Det neste halvåret vil preges av ferdigstilling av flere prosjekter, arbeidet med dokumentasjon av alt vi har gjort og lært de siste tre årene og evaluering og rapportering av prosjektet.

Både i Bardu, Salangen og Lavangen har man nå fått levert det meste av møbler og interiør og er godt i gang med arbeidet med å ferdigstille lokalene. I uke 36 skal Marit, Trine og Linda fra fylkesbiblioteket på besøk til disse tre kommunene. Det blir fint å komme ut en tur nå for å være med i arbeidet videre og se lokalene under ombygging.

Designet av interiørarkitekt Terese Simonsen ved Steinsvik arkitektkontor i Tromsø

Lesealkover i Salangen bibliotek. Designet av interiørarkitekt Terese Simonsen ved Steinsvik arkitektkontor i Tromsø.

I Nordreisa har man nå nedsatt designgruppe som jobber videre med tegninger og planer utarbeidet i samarbeid med interiørarkitekt Mette Milling. I tillegg skal vi arrangere workshop sammen med ungdommer på Storslett 21. oktober 2014. Hva ønsker de seg av aktiviteter i biblioteket? Hvordan få engasjert ungdommen i bygda til å bruke biblioteket som sin arena for læring og opplevelser? Hvordan kan vi innrede/utstyre biblioteket slik at ungdommen ønsker å bruke bibliotekrommet? I løpet av høsten vil vi også se resultatet av workshopen vi arrangerte sammen med  ungdommene i Karlsøy kommune.

Å dele på det vi har lært er en viktig del av prosjektet. Vi har nå satt i gang arbeidet med å lage en plan for hvordan vi skal gjøre dette tilgjengelig. Alt materiale som allerede er samlet på bibliotekrombloggen vil selvfølgelig fortsatt være tilgjengelig, men vi ønsker å gjøre inngangen til de ulike perspektivene lettere. I tillegg ønsker vi å produsere enn publikasjon som skal fungere som en inngang til alt som ligger på nett og i markedsføring av prosjektet.

Evaluering er viktig – og alle involverte bes om å holde av datoene 9. og 10. desember som er satt av til evalueringsseminar. Mer informasjon kommer etterhvert som program og annet praktisk har kommet mer på plass.

Ønsker alle sammen en god arbeidshøst!

 

 

Reisebrev fra Paris

Som dere kanskje har fått med dere fikk jeg som prosjektleder for bibliotekromprosjektet anledning til å reise til Paris i august for å fortelle om vårt arbeid på en konferanse arrangert av seksjonen for bibliotekbygg i bibliotekorganisasjonen IFLA. I tillegg til foredraget som jeg holdt skrev jeg en artikkel, som vil bli tilgjengelig på IFLAs nettsted, men som du kan lese her om du vil.

ifla paris

Fra konferansesalen – paneldebatanter gjør seg klar.

 

For en opplevelse det ble! Det er en anerkjennelse  å bli plukket ut til å presentere det man jobber med internasjonalt. Nå i etterkant er det veldig godt å kjenne på stoltheten av at det vi jobber med blir tatt seriøst og ses på som interessant og spennende for folk «fra hele verden». På konferansen deltok bibliotekledere, bibliotekarer, arkitekter og studenter fra tilsammen 20 land. Og det jeg hadde å fortelle ble veldig godt mottatt. Det var lagt opp til at folk kunne stille spørsmål etter foredraget og fem stykker tok ordet og kom med gode tilbakemeldinger, spørsmål og kommentarer som ga meg muligheten til å utdype og fortelle mer om de ulike delene av prosjektet. Det er jo begrenset hvor mye man får sagt på 20 minutter, så det gjelder å skape interesse slik at folk tar kontakt med deg i etterkant eller leser artikkelen.

Første dagen på konferansen ble avsluttet med mottakelse og omvisning i det ærverdige biblioteket i Paris sitt rådhus, Biblioteque Hotel de Ville

Første dagen av konferansen ble avsluttet med mottakelse og omvisning i det ærverdige biblioteket i Paris sitt rådhus, Biblioteque Hotel de Ville

Konferansens tema var: Space and collections – Earning their keep. Det var mange andre interessante innlegg som jeg ønsker å trekke fram. Disse er tilgjengelig fra IFLAs nettside. De foredragene med mest relevans for oss og som jeg vil trekke ekstra fram er:

  • Jakob Guillois Lærkes fra Gladsaxe bibliotek i Danmark som la fram en rapport hvor han og en gruppe har vurdert 17 nye bibliotekprosjekter fra ulike land og trekker fram trender, nye løsninger og utfordringer byggeprosjektene har støtt på: «Building libraries for tomorrow».
  • Eva Olson fra Malmø bibliotek som fortalte om utviklingsarbeidet deres: «The library as a meeting space in the city center».
  • Maggie Farrell og Evett Ruffcorn fra University of Wyoming, USA: «Transforming old spaces into new functions». Også fagbibliotekene fokuserer nå på å «åpne opp» sine rom og skape mer rom for folk og aktiviteter. De fokuserte på hvor viktig det er at man planlegger godt før man begynner å designe rommene og at det viktigste er change of attitude!
  • Gillian M. McCombs og Anita Picozzi Moran fra Southern Methodist University, USA: Om hvor viktig det er å ha gode planer i omstillingsprosesser. «The Die is not yet cast: The value of keeping an open mind and being agile throuout all phases of the renovation planning cycle».
  • Joseph Hafner og Diane Koen fra McGill University i Canada: Hvordan gjøre endringer og samtidig ha med seg brukerne, når tiden er knapp og ressursene minker? De prøver også å svare på det aller vanskeligste spørsmålet: Hva kan vi slutte å gjøre? «The perfect storm: Integrating collections and people in record time while adressing user needs».
  • Anda Baklane fra National Library of Latvia i Riga: Om den lange prosessen fram til at de nå endelig har åpnet sitt nye nasjonalbibliotek i 14 etasjer (42 000 kvm): «The Long Road to the Castle of light». Som en kuriositet, se hvordan innbyggerne i Riga dannet en kjede for å flytte bøkene fra det gamle biblioteket til det nye.
  • Paula Kelly fra Melbourne i Australia skulle ha vært på konferansen for å fortelle om byens store satsing på bibliotekutvikling, men ble forhindret fra å delta. En av de ansvarlige for konferansen leste opp hennes foredrag og det hørtes veldig spennende ut. Et av målene er at det ikke skal være mer enn 20 minutter å gå mellom hvert bibliotek i byen. Jeg gleder meg til å lese hennes artikkel – det oste av innovasjon og spennende løsninger – med fokus på folk, lokal tilknytning og opplevelser: «A Three Card Trick: Three New World Class Libraries in the World`s Most Livable City».
  • Celine Leclaire fra Mediatheque de Roubaix i Frankrike som fortalte om bibliotekets utviklingsprosjekter og om utfordringer og muligheter i involvering av både personalet og brukerne i prosessene: «Roubaix Public Library».
  • Vicki McDonald fra State Library of New South Wales i Australia: Om brukermedvirkning «Adapting library spaces to enable collection engagement by diverse audiences: A case study of the State Library of New South Wales».
Biblioteque nationale de France -

Biblioteque nationale de France

Jeg hadde i tillegg planer om å få besøkt noen bibliotek i Paris (der er ikke mindre enn over 60 stk å velge mellom), men det viste seg dessverre at det var helligdag fredag 15. august og alle bibliotek var stengt både fredagen og lørdagen. Jeg fikk imidlertid besøkt Nasjonalbiblioteket, som imponerer med sin størrelse, selvfølgelig. Og så gikk jeg hver dag forbi (men uten å få komme inn) det lokale biblioteket, som lå 100 meter fra mitt hotell, Biblioteque Marguerite Durand.

Biblioteque Marguerite Durand

Biblioteque Marguerite Durand

 

Takk for innsatsen og god sommer!

Da var det på tide med en halvårsoppsummering igjen! Dette halve året har gått fort og det har hendt mye . Jeg ønsker først å takke til alle som på en eller annen måte har vært involvert i bibliotekromprosjektet denne våren og alle jeg har møtt i andre sammenhenger. Det er virkelig en glede å få samarbeide med dere, alle som en!

Viktige fokusord fra workshopen vi arrangerte i Nordreisa kommune i mai.

Hva skal vi være for våre brukere? – Viktige fokusord fra workshopen vi arrangerte i Nordreisa kommune i mai.

Først litt om all positiv oppmerksomhet som prosjektet møter. Jeg synes det er viktig å fortelle de gode historiene og formidle gleden jeg kjenner over det vi får til sammen. Og denne våren har vi fått muligheten til å formidle hva vi jobber med i mange kanaler. Både lokalt og nasjonalt. Vi begynte året med en flott liten sak i bladet Arkitektnytt. I tillegg fikk jeg muligheten til å fortelle om prosjektet på Bibliotekdagene i Buskerud og på Bibliotekmøtet i Trondheim i mars. Det har vært flotte oppslag om bibliotekromprosjektene i Bardu og Skånland i lokale aviser. I august kommer Nasjonalbibliotekets tidsskrift Biblioteca Nova med en utgave som fokuserer på bibliotekrom og der vil dere finne en artikkel om Bibliotekrom i Troms. I tillegg ble jeg intervjuet i går av en freelancejournalist som skriver for Bok & Bibliotek. OG sist men ikke minst, jeg skal holde foredrag om bibliotekromprosjektet på en internasjonal konferanse arrangert av IFLAs seksjon for bibliotekbygg  i Paris den 13. august!

I løpet av august og september vil flere av prosjektene som ble satt igang i 2013 være ferdig. På Bardu bibliotek har man nå begynt arbeidet med å slå ned vegger og gjøre klart for oppussing. Salangen bibliotek venter å få lesealkovene og annet møblement levert i disse dager. Vi håper å få det meste på plass her til skolen åpner i slutten av august. Skånland bibliotek har åpnet i nye lokaler og i Lavangen gleder vi oss over at man har fått ekstrabeviligning fra kommunen, slik at vi får gjennomført hele planen vi har der!

To nye prosjekter er satt i gang i vår, i Nordreisa og Karlsøy kommuner. Her har vi arrangert workshoper for å finne felles planer sammen med våre to interiørarkitekter, Mette Milling og Terese Simonsen.

Også denne våren har vi samarbeidet med dokumentasjonsvitenskap på Universitetet i Tromsø (Norges Arktiske Universitet), studenter fra bachelor var med på seminar på Finnsnes og studietur til flere bibliotek i Midt-Troms.

IMG_3568

Biblioteksjef Kristin Strand Iden viser stolt fram biblioteket i Kunnskapsparken på Finnsnes. Fotograf: Jørn Berger-Nyvoll

 

Noen «kvister» har vi selvsagt møtt på også i vår, men det gjør bare arbeidet mer spennende og utviklende. Vi må hele tiden være åpen for å finne nye løsninger og «omveier» hvis førstevalget viser seg å ikke være gjennomførbart. Ting tar lengere tid enn vi tror, det oppstår tekniske utfordringer og nye spørsmål (som vi ikke har tenkt på) dukker opp. Men vi finner ut av det til slutt. Jeg opplever alle de jeg samarbeider med som åpne og direkte. Vi snakker godt sammen, med respekt for hverandres holdninger, vi diskuterer og finner fram til løsninger i fellesskap.

Takk igjen for at dere gir så mye av dere selv – både menneskelig, faglig og alle arbeidstimene dere legger ned. Ønsker alle sammen en riktig god sommer!

Med vennlig hilsen prosjektleder for Bibliotekrom i Troms,

Marit A. Somby

«En bålplass ved elva»

«Vi skal utvikle kreative møteplasser, formidle identitet og kultur, og gi publikum inspirerende opplevelser og utvikling».

 

Rundt bålet samles alle sammen til kulturutveksling og felles opplevelser - raushet er viktig i Nordreisa! Foto: Guro Nesse

Rundt bålet samles alle sammen til kulturutveksling og felles opplevelser – raushet er viktig i Nordreisa! Foto: Guro Nesse

Det skal bygges kulturhus på Storslett i Nordreisa. I det eksisterende huset er allerede Nordreisa bibliotek, Halti naturparksenter, kvenkultursenteret og næringshagen hvor mange små bedrifter deler kontorfasiliteter. I det nye byggetrinnet, som etter planen skal stå ferdig i mai 2015, kommer det inn blant annet kultur- og kinosal, black box og utstillingslokaler til Nord-Troms Museum. Når huset rundt deg endres er det viktig å følge med og derfor har bibliotekromprosjektet ønske om å være med i denne prosessen for å sikre at biblioteket integreres godt med resten av huset. Vi bidrar med midler til utvikling av fellesarealer og selve bibliotekrommet, sett i forhold til resten av husets fasiliteter.

 

Arkitekt og designer Mette Milling forteller om fremtidsforskernes visjoner. Foto: Guro Nesse

Arkitekt og designer Mette Milling forteller om fremtidsforskernes visjoner. Foto: Guro Nesse

Prosjektet «En bålplass med elva – Samhandling og integrasjon for nyutvikling av Halti I og Halti II» samler alle aktørene på huset. Sammen arrangerte vi workshop tirsdag 20. og onsdag 21. mai. Det er viktig å se hele huset under ett og finne gode løsninger for bruk, tilgjengelighet og bemanning, alle aktørene skal involveres og kjenne sitt ansvar. Det er viktig å skape en felles forståelse om vertskap for alle aktørene. Hvordan kan man samarbeide på best mulig måte?

Vi har leid inn designer og arkitekt Mette Milling som konsulent. Fokus på workshopen var samhandling og samarbeid mellom de ulike aktørene på huset og hvordan innredningen på best mulig måte kan understøtte dette fellesskapet. I etterkant av workshopen leverer arkitekten planløsningsforslag som blir grunnlaget for innredning og ombygging av fellesarealene og bibliotekrommet.

 

Konsentrerte og engasjerte deltakere - Hvilke nye aktiviteter kan vi samarbeide om på huset? Foto: Guro Nesse

Konsentrerte og engasjerte deltakere – Hvilke nye aktiviteter kan vi samarbeide om på huset? Foto: Guro Nesse

Workshopens dag 1 var satt av til fokus på hva gjestene i huset skal oppleve, tilpasning til framtidens brukere, samarbeid og utvikling av felles visjon. Dagen startet med at Mette Milling holdt sitt inspirasjonsforedrag «Indretning er en måde at tænke på». Foredraget får tilhørerne til å se på innredning på en annen måte og er medvirkende til at man får tømt hodene sine før man starter med samhandlings- og innredningsprosessen. Dag to gikk vi til skissering sammen med Mette Milling – en intens og hektisk dag, med stort engasjement fra alle deltakerne.

Prosjektleder for samhandlingsprosjektet i Halti, Lise Jakobsen, legger fram gruppas tanker om fremtidens kulturhus. Foto: Guro Nesse

Prosjektleder for samhandlingsprosjektet i Halti, Lise Jakobsen, legger fram gruppas tanker om fremtidens kulturhus. Foto: Guro Nesse

 

Ivrig skissering sammen med designer Mette Milling. Foto: Guro Nesse

Ivrig skissering sammen med designer Mette Milling. Foto: Guro Nesse

 

 

 

 

«Kommunalt kan også være kult!»

«Det oser av arbeidsplass! »

«Vi ungdommen er avhengig av trådløst internett! »

«Gjør det litt rotete!»

Årets minste prosjekt er godt i gang – på Karlsøy folkebibliotek har man ett hjørne som man ønsker å utnytte bedre. De tar utfordringen på strak arm, og er veldig klar og tydelig på hva de mener, åttendeklassingene som vi har invitert til workshop noen skoletimer. De gode ideene springer fram, de vil veldig gjerne være med å bidra. John-Einar på biblioteket kjenner de godt fra før, og de kjenner ungdomsgruppa på Hansnes. Vi får høre om hvilke dager det passer best å ha kveldsåpent, hva de savner på biblioteket og at de mer enn gjerne stiller opp og er med å arrangere lørdagskafé og WII-turnering.

20140320_135827

Arbeidet godt i gang, her vurderes ulike møbler og løsninger for «ungdomskroken». Foto: Marit A. Somby

Ideen er å skape et «rom » for de unge i bygda. Hvordan kan vi utnytte denne delen av biblioteket best mulig til aktiviteter tilpasset den unge brukergruppa?

20140320_135910

Interiørarkitekt Terese Simonsen i gang med å skissere forslag. Foto: Linda Tindholm

Hva ønsker ungdommene selv? Vi inviterte til workshop sammen med interiørarkitekt Terese Simonsen, biblioteksjef John Einar Stenberg og fire ungdommer fra Hansnes skole. 8-klassingene Ingeborg, Kristian, Einar og Leonora tok utfordringen og vi fikk noen kreative timer sammen.

Spørsmålene vi stilte dem var:

Hva ønsker dere å gjøre på biblioteket?

Er det noe dere savner på biblioteket? ( av aktiviteter, spill, bøker, filmer mm)

Hva slags type møbler og interiør vil dere ha på biblioteket?

I løpet av noen få timer får vi gode råd, vi knytter kontakter og har et godt utgangspunkt for å jobbe videre. Ungdommene setter pris på å bli spurt om å delta og biblioteksjef John-Einar har fått noen nye samarbeidspartnere. De ønsker seg myke sofaer, puter og hjemmekoslig stemning. Gjerne litt knæsje farger og en tøff lampe? Og fuzzballspill, brettspill («Sånn at vi kan være sosial» )og skjerm på veggen sånn at man kan kjøre turneringer. Gjerne en lyttestasjon (Åh, den var stilig den stolen som man kan gjemme seg inni…) og så må det selvfølgelig være trådløst internett – for det er alle ungdommer avhengig av!

Og før de gikk kom spørsmålet: Blir det virkelig det her? Vi må jo nesten si ja til det!

Her jobbes det! Noen magasiner til inspirasjon og noen  få spørsmål og brainstormingen er i gang! Foto: Linda Tindholm

Her jobbes det! Noen magasiner til inspirasjon og noen få spørsmål og brainstormingen er i gang! Foto: Linda Tindholm

Hva skjer i bibliotekromprosjektet?

Bibliotekromprosjektet har nå gått nå inn i sitt siste prosjektår, og dette kommer til å bli et meget spennende år hvor mye skal «falle på plass».

gode gamle

Og i tillegg er det et sted å lære, være og gjøre masse spennende! For en gavepakke!

Samarbeidet mellom folkebibliotekene i kommunene og fylkesbiblioteket er meget godt, konstruktivt og positivt, og vi har fått til mye sammen allerede. Samarbeidet med de enkelte kommunene er utrolig lærerikt og inspirerende. Vi føler virkelig at vi gjør en forskjell og at det at vi involverer så bredt i planleggingen gjør at bibliotekene får mange nye samarbeidspartnere og ambassadører i sine lokalsamfunn. Vi ser at det har mange positive ringvirkninger for bibliotekets synlighet i lokalsamfunnet. Prosjektet får også mye positiv oppmerksomhet utenfra og det er flott!Nå er det mange nyoppussede lokaler på vei. Våren 2014 vil mye av arbeidet kretse rundt sluttføring av prosjektene som ble startet opp i fjor.

På Lenvik folkebibliotek merker de resultatene av workshopen vi arrangerte der i april i fjor sammen med en gjeng engasjerte ungdommer. Ungdommen har tatt i bruk biblioteket i kunnskapsparken etter åpningen i oktober i fjor, og de er involvert i videreutvikling av tilbudene for ungdom. Prosjektmidlene kom godt med til scene og sceneutstyr til biblioteket, og messaninen har blitt det nye treffstedet på Finnsnes.

I Bardu har man nå mottatt tilbud på møbler, spesialutstyr og bygging og det er lagt opp til en stram framdriftsplan med mål om nyåpning i slutten av mai. Her skal biblioteket og servicekontoret samlokaliseres og åpnes opp slik at man har tilgang til biblioteket alltid når man er i kommunehuset.

bardu_innredning

Arkitekt Mette Millings plantegning over biblioteket og servicetorget i Bardu sine «nye» lokaler.

Salangen og Lavangen maler og kasserer, vurderer møbler og jobber jevnt og trutt på for å få ferdig sine nye «rom». I Salangen skal man bygge lese- og arbeidsalkover, og man ser fram til å få rommet tilrettelagt slik at alle de ulike brukergruppene kan leve og arbeide sammen i det flotte biblioteket. Til høsten skal biblioteket stå klart for å ta imot alle skoleelevene som kommer tilbake til sin nyrenoverte skole som ligger som nærmeste nabo til biblioteket.

Skånland folkebibliotek er på flyttefot til «midt i smørøyet» på Evenskjer. Her er møblmentet bestilt, og man venter på anbud på spesialbygget bokreol  og selvbetjeningsbord til inn- og utlevering. Her jobbes det nå for fullt for å få åpnet biblioteket så fort som mulig. Det blir en sann glede for biblioteksjefen og endelig få ønska folk velkommen i det nye biblioteket i kommunehuset, men enn så lenge må folk banke på døra når de vil inn.

Nye samarbeidskommuner og utviklingsprosjekter for 2014 er Nordreisa, Kvænangen og Karlsøy kommune. I tillegg venter vi på å få avklart en kommune til, slik at vi får fire nye prosjekter i 2014. I februar og mars vil vi ha avklaringsmøter med kommunene for sammen å legge planer for de nye prosjektene.

Vi viderefører også samarbeidet med Universitetet i Tromsø. Studentene har de to siste årene hatt korte praksisopphold og prosjekter i bibliotek i Troms i sitt siste semester på bachelor i dokumentasjonsvitenskap. I år blir det ikke praksisopplegg, men vi samarbeider om et felles seminar og en studietur i midt-fylket i april.

Et utvalg hyller i Troms

Et utvalg hyller i Troms

Vi har valgt å gå bort i fra den opprinnelige planen med å arrangere en nasjonal konferanse om bibliotekrom. Nå er mye av oppmerksomheten rettet mot bibliotekets rolle som aktiv formidler, som debattarena, møtested og litteraturhus. Tilretteleggingen av bibliotekrommet er selvfølgelig et veldig viktig perspektiv inn i dette arbeidet, så det kommer vi til å fortsette å jobbe med. Vi ser det som en essensiell del av det utviklingsarbeidet vi driver med, også i årene som kommer.

Vi er også veldig opptatt av å profilere og synliggjøre bibliotekromprosjektet utad, skape nettverk og videreføre det vi har lært til andre. Dette kommer også til å være en viktig del av det vi gjør i år, både gjennom ulike foredrag, artikler og produksjon av en publikasjon hvor vår arbeidsmetode og resultatene vil legges fram. Videreutvikling av bloggen sånn at den blir et ressurssted for bibliotekromutvikling er også med i planen for 2014.

Så nå er det bare å brette opp armene og jobbe på!

 

 

 

 

 

 

Arkitektnytt med Det nye biblioteket som tema

I slutten av januar kom Arkitektnytt nr 01/14 ut, med tema «Det nye biblioteket – fra boklager til aktivitetshus» (eksemplarer av tidsskriftet kan bestilles fra nettsiden deres). Her får vi lese om planene for nye Deichmanske hovedbibliotek «Annerledesstedet for alle», om Time bibliotek som ble Årets bibliotek og intervju med Oslos nylig avgåtte biblioteksjef, Liv Sæteren. Bibliotekromprosjektet omtales også i en liten, men meget konkret og opplysende tekst. Vi er veldig fornøyd med å få muligheten til å synliggjøre prosjektet på denne måten til en viktig samarbeidsgruppe utenfor biblioteksektoren.

Utklipp fra Arkitektnytt 01/14

Utklipp fra Arkitektnytt 01/14