Velkommen til bloggen Bibliotekrom i Troms

Tre år med bibliotekromprosjektet er nå historie. Det har vært tre år i utviklingens og samhandlingens tegn. Målsetting for prosjekt Bibliotekrom i Troms var å utvikle endringsorienterte bibliotekrom tilpasset lokalsamfunnets behov for bibliotek som kunnskaps-, kultur- og litteratursentrum, møtested og aktivitetsarena. Vi har hele tiden hatt fokus på at de ansatte i bibliotekene skal få kompetanse og styrke til å tilpasse bibliotekrommet i tråd med løpende samfunns- og strukturendringer. Vi har ønsket å gjøre bibliotekrommene mer funksjonelle og fleksible, vi har hatt sterkt fokus på lokal tilpasning og de ulike brukergruppenes behov. Vi har ønsket at bibliotekene skal bli mer bevisst at de kan være motor for å skape gode lokalsamfunn og at samarbeid og samhandling skaper positive resultater. Last ned publikasjonen Bibliotekrom i Troms her.

Bloggen Bibliotekrom i Troms forteller historien om det treårige prosjektet som vi har kjørt i Troms i årene 2012-2014. Prosjektet var støttet av prosjekt- og utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket, midler fra Troms fylkeskommune og fra de samarbeidende kommunene i Troms.

element-39

Hvordan skape og planlegge for endringer og legge til rette for alle aktiviteter og brukergrupper i biblioteket? Hva bør man tenke på når man setter i gang en ombygging eller oppgradering av et bibliotekrom? Gjennom prosjektårene har vi samlet mange erfaringer som vi ønsker å dele med dere. Bloggen viser hele prosjektprosessen – og metodene vi har brukt i utviklingsarbeidet. Skulle du ha noen spørsmål er det bare å ta kontakt.

 

Design Thinking for Libraries

Bibliotekene i Århus har siden 2010 samarbeidet med IDEO og Chicago Public Library for å utvikle en global modell for fornyelse og innovasjon i biblioteker med utgangspunkt i design. Resultatet er nå klart og fins som en digital bok – en verktøykasse – for å stimulere til å tenke fornyelse og ny design i offentlige bibliotek verden over. Boken handler blant annet om nytenking rundt begrepet service, innredning, kommunikasjon og opplevelser. Prosjektet har vært støttet av Bill og Melinda Gates Foundation og deres initiativ Global Libraries. Boken kan lastes ned fra nettsiden Design Thinking for Libraries

I avslutningsfasen

Tenk – nå er de tre årene med bibliotekromprosjektet over! Januar og februar 2015 skal brukes til evaluering, oppsummering, rapportering og avslutning av prosjektet.  Vi skal feire at vi er ferdig og glede oss over det vi har oppnådd, ta med oss lærdom og se hva vi skal ta med oss i arbeidet videre og vi skal synliggjøre resultatene.

Lavangen bibliotek - i ny skrud!

Lavangen bibliotek – i ny skrud!

Vi har akkurat nå hatt ute en spørreundersøkelse til biblioteksjefene i Troms med disse spørsmålene:

 • Hva er du mest fornøyd med, og hvorfor?
 • Hva er du minst fornøyd med, og hvorfor?
 • Hvilken effekt har prosjektet hatt på samhandlingen mellom biblioteket og kommunens ledelse?
 • Har du samarbeidet med andre aktører i lokalsamfunnet i forbindelse med prosjektet? Hvordan har dette samarbeidet fungert?
 • Hvis vi skulle ha gjennomført prosjektet på nytt, hva skulle vi ha gjort annerledes?
 • Hva er det viktigste du har lært, og hvorfor?
 • Noe annet du vil tilføye?

I tillegg kommer vi til å arrangere to evalueringsmøter, 19. januar på Finnsnes og 26. januar i Tromsø.

Programmet er da som følger:

Kl. 10.00 – 10.30 Velkommen og innledning – Tidslinja (hva har vi gjort) og resultater fra spørreundersøkelsen

Kl. 10.30 – 12.00 Workshop i gruppe(r) – Storyline – fokus på prosjektets ulike deler

Kl. 12.00 – 13.00 Varm lunsj

Kl. 13.00 – 14.30 Workshop i gruppe(r) – Evalueringshjulet – fokus på prosess og resultat

14.30-15.00 Oppsummering av dagen og kaffe/kake.

I løpet av januar og februar vil flere av prosjektene være ferdigstilt, vi har gjort avtale med en profesjonell fotograf som skal ta bilder av bibliotekene. I slutten av februar sender vi inn rapporten til Nasjonalbiblioteket. I den forbindelse vil vi også gi ut en publikasjon om bibliotekromprosjektet og relansere bloggen med en utvidet metodehåndbok.

 

God jul!

Hei alle sammen!

Tusen takk for et flott år! Tenk på alt vi har fått til! Høydepunktet for meg det året som har gått er alle møtene med folk ute i kommunene, særlig gjennom de workshopene som vi har arrangert. Det er en vitamininnsprøytning å møte engasjerte mennesker – som viser at de bryr seg om sitt lokale bibliotek og bidrar med hele seg. Det er veldig flott å samarbeide med dere ute i kommunene.

ordsky_ungdommerLenvik'

Ordsky fra workshop sammen med ungdommer i Lenvik – hva de ønsker seg på biblioteket.

Annet som jeg tar med meg fra dette året er alle mulighetene jeg har hatt til å fortelle om prosjektet til «folk utenfra», da særlig på det store Bibliotekmøtet 2014 i Trondheim i mars og selvfølgelig på IFLA-konferansen i Paris i august.  Vi legges merke til og det er veldig positivt.

Samtidig som prosjektet avsluttes og rapporteres i løpet av 1. kvartal 2015 vil vi lansere en publikasjon og en metodehåndbok, det er et arbeid vi er godt i gang med nå og som jeg tror blir en fin måte å synliggjøre resultatene og arbeidsmetoden vår på. Snart er bibliotekromprosjektet historie, men vi skal fortsette å tenke på hvordan vi kan tilrettelegge på best mulig måte for alle de flotte aktivitetene som skjer rundt i bibliotek-Troms.

Nå har vi snart mange ny-oppgraderte bibliotek på plass – i Lavangen, Salangen, Bardu, Karlsøy og Nordreisa (som blir ferdig til høsten). Det skal bli en glede å vise dem fram på nyåret!

Jeg ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!
Med vennlig hilsen prosjektleder Marit

Workshop med ungdommer i Nordreisa

workshop2

I mai var fylkesbiblioteket i Nordreisa for å holde workshop for de involverte i samhandlingsprosjektet for det nye kulturhuset. Denne uken var vi tilbake for å holde workshop for ungdommene i kommunen. På Nordreisa bibliotek troppet det på tirsdag opp 15 nysgjerrige og kreative ungdommer. De kom fra både ungdomsskolen og den videregående skole på Storslett.
Målet med workshopen var å knytte kontakt med ungdomsgruppa og skape et godt bibliotektilbud for unge på Storslett både fysisk, sosialt og digitalt:
•Hva ønsker de å gjøre på biblioteket?
•Hvordan kan vi tilrettelegge bibliotekrommet for de aktivitetene som ungdommen ønsker?

IMG_0070 (3)

Ungdommene fikk komme med forslag til møblering, aktiviteter, utstyr og hva som skulle skje på biblioteket. Både Nordreisa bibliotek og fylkesbiblioteket hadde en fantastisk dag med ungdommene og fikk mye inspirasjon til den videre utviklingen av bibliotekets ungdomsavdeling.

Bibliotheca Nova ute med nytt nummer

Nummeret heter Bibliotekene som arena og inneholder artikler hentet fra hele landet med tema: Bibliotek som møteplass og arena. Prosjektene som løftes fram har alle mottatt prosjekt- og utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket.

Troms er godt representert! Prosjektleder Marit A. Somby har en artikkel om bibliotekromprosjektet og en av våre samarbeidspartnere, arkitekt Mette Milling, en artikkel om «Bibliotekerne i et paradigmeskift». I tillegg fra Troms – Kristin Strand Iden, biblioteksjef i Lenvik kommune, om samhandlingsprosjektet Kunnskapsparken på Finnsnes, «Student der du bor».

Last ned hele tidsskriftet herfra

Siste innspurt!

Plutselig var den her – høsten som vi er så glad i – med fargene, den klare luften og nyoppstart! For bibliotekromprosjektet handler denne høsten om alt som skal falle på plass. Tenk at det snart har gått tre år! Det neste halvåret vil preges av ferdigstilling av flere prosjekter, arbeidet med dokumentasjon av alt vi har gjort og lært de siste tre årene og evaluering og rapportering av prosjektet.

Både i Bardu, Salangen og Lavangen har man nå fått levert det meste av møbler og interiør og er godt i gang med arbeidet med å ferdigstille lokalene. I uke 36 skal Marit, Trine og Linda fra fylkesbiblioteket på besøk til disse tre kommunene. Det blir fint å komme ut en tur nå for å være med i arbeidet videre og se lokalene under ombygging.

Designet av interiørarkitekt Terese Simonsen ved Steinsvik arkitektkontor i Tromsø

Lesealkover i Salangen bibliotek. Designet av interiørarkitekt Terese Simonsen ved Steinsvik arkitektkontor i Tromsø.

I Nordreisa har man nå nedsatt designgruppe som jobber videre med tegninger og planer utarbeidet i samarbeid med interiørarkitekt Mette Milling. I tillegg skal vi arrangere workshop sammen med ungdommer på Storslett 21. oktober 2014. Hva ønsker de seg av aktiviteter i biblioteket? Hvordan få engasjert ungdommen i bygda til å bruke biblioteket som sin arena for læring og opplevelser? Hvordan kan vi innrede/utstyre biblioteket slik at ungdommen ønsker å bruke bibliotekrommet? I løpet av høsten vil vi også se resultatet av workshopen vi arrangerte sammen med  ungdommene i Karlsøy kommune.

Å dele på det vi har lært er en viktig del av prosjektet. Vi har nå satt i gang arbeidet med å lage en plan for hvordan vi skal gjøre dette tilgjengelig. Alt materiale som allerede er samlet på bibliotekrombloggen vil selvfølgelig fortsatt være tilgjengelig, men vi ønsker å gjøre inngangen til de ulike perspektivene lettere. I tillegg ønsker vi å produsere enn publikasjon som skal fungere som en inngang til alt som ligger på nett og i markedsføring av prosjektet.

Evaluering er viktig – og alle involverte bes om å holde av datoene 9. og 10. desember som er satt av til evalueringsseminar. Mer informasjon kommer etterhvert som program og annet praktisk har kommet mer på plass.

Ønsker alle sammen en god arbeidshøst!

 

 

Reisebrev fra Paris

Som dere kanskje har fått med dere fikk jeg som prosjektleder for bibliotekromprosjektet anledning til å reise til Paris i august for å fortelle om vårt arbeid på en konferanse arrangert av seksjonen for bibliotekbygg i bibliotekorganisasjonen IFLA. I tillegg til foredraget som jeg holdt skrev jeg en artikkel, som vil bli tilgjengelig på IFLAs nettsted, men som du kan lese her om du vil.

ifla paris

Fra konferansesalen – paneldebatanter gjør seg klar.

 

For en opplevelse det ble! Det er en anerkjennelse  å bli plukket ut til å presentere det man jobber med internasjonalt. Nå i etterkant er det veldig godt å kjenne på stoltheten av at det vi jobber med blir tatt seriøst og ses på som interessant og spennende for folk «fra hele verden». På konferansen deltok bibliotekledere, bibliotekarer, arkitekter og studenter fra tilsammen 20 land. Og det jeg hadde å fortelle ble veldig godt mottatt. Det var lagt opp til at folk kunne stille spørsmål etter foredraget og fem stykker tok ordet og kom med gode tilbakemeldinger, spørsmål og kommentarer som ga meg muligheten til å utdype og fortelle mer om de ulike delene av prosjektet. Det er jo begrenset hvor mye man får sagt på 20 minutter, så det gjelder å skape interesse slik at folk tar kontakt med deg i etterkant eller leser artikkelen.

Første dagen på konferansen ble avsluttet med mottakelse og omvisning i det ærverdige biblioteket i Paris sitt rådhus, Biblioteque Hotel de Ville

Første dagen av konferansen ble avsluttet med mottakelse og omvisning i det ærverdige biblioteket i Paris sitt rådhus, Biblioteque Hotel de Ville

Konferansens tema var: Space and collections – Earning their keep. Det var mange andre interessante innlegg som jeg ønsker å trekke fram. Disse er tilgjengelig fra IFLAs nettside. De foredragene med mest relevans for oss og som jeg vil trekke ekstra fram er:

 • Jakob Guillois Lærkes fra Gladsaxe bibliotek i Danmark som la fram en rapport hvor han og en gruppe har vurdert 17 nye bibliotekprosjekter fra ulike land og trekker fram trender, nye løsninger og utfordringer byggeprosjektene har støtt på: «Building libraries for tomorrow».
 • Eva Olson fra Malmø bibliotek som fortalte om utviklingsarbeidet deres: «The library as a meeting space in the city center».
 • Maggie Farrell og Evett Ruffcorn fra University of Wyoming, USA: «Transforming old spaces into new functions». Også fagbibliotekene fokuserer nå på å «åpne opp» sine rom og skape mer rom for folk og aktiviteter. De fokuserte på hvor viktig det er at man planlegger godt før man begynner å designe rommene og at det viktigste er change of attitude!
 • Gillian M. McCombs og Anita Picozzi Moran fra Southern Methodist University, USA: Om hvor viktig det er å ha gode planer i omstillingsprosesser. «The Die is not yet cast: The value of keeping an open mind and being agile throuout all phases of the renovation planning cycle».
 • Joseph Hafner og Diane Koen fra McGill University i Canada: Hvordan gjøre endringer og samtidig ha med seg brukerne, når tiden er knapp og ressursene minker? De prøver også å svare på det aller vanskeligste spørsmålet: Hva kan vi slutte å gjøre? «The perfect storm: Integrating collections and people in record time while adressing user needs».
 • Anda Baklane fra National Library of Latvia i Riga: Om den lange prosessen fram til at de nå endelig har åpnet sitt nye nasjonalbibliotek i 14 etasjer (42 000 kvm): «The Long Road to the Castle of light». Som en kuriositet, se hvordan innbyggerne i Riga dannet en kjede for å flytte bøkene fra det gamle biblioteket til det nye.
 • Paula Kelly fra Melbourne i Australia skulle ha vært på konferansen for å fortelle om byens store satsing på bibliotekutvikling, men ble forhindret fra å delta. En av de ansvarlige for konferansen leste opp hennes foredrag og det hørtes veldig spennende ut. Et av målene er at det ikke skal være mer enn 20 minutter å gå mellom hvert bibliotek i byen. Jeg gleder meg til å lese hennes artikkel – det oste av innovasjon og spennende løsninger – med fokus på folk, lokal tilknytning og opplevelser: «A Three Card Trick: Three New World Class Libraries in the World`s Most Livable City».
 • Celine Leclaire fra Mediatheque de Roubaix i Frankrike som fortalte om bibliotekets utviklingsprosjekter og om utfordringer og muligheter i involvering av både personalet og brukerne i prosessene: «Roubaix Public Library».
 • Vicki McDonald fra State Library of New South Wales i Australia: Om brukermedvirkning «Adapting library spaces to enable collection engagement by diverse audiences: A case study of the State Library of New South Wales».
Biblioteque nationale de France -

Biblioteque nationale de France

Jeg hadde i tillegg planer om å få besøkt noen bibliotek i Paris (der er ikke mindre enn over 60 stk å velge mellom), men det viste seg dessverre at det var helligdag fredag 15. august og alle bibliotek var stengt både fredagen og lørdagen. Jeg fikk imidlertid besøkt Nasjonalbiblioteket, som imponerer med sin størrelse, selvfølgelig. Og så gikk jeg hver dag forbi (men uten å få komme inn) det lokale biblioteket, som lå 100 meter fra mitt hotell, Biblioteque Marguerite Durand.

Biblioteque Marguerite Durand

Biblioteque Marguerite Durand

 

Takk for innsatsen og god sommer!

Da var det på tide med en halvårsoppsummering igjen! Dette halve året har gått fort og det har hendt mye . Jeg ønsker først å takke til alle som på en eller annen måte har vært involvert i bibliotekromprosjektet denne våren og alle jeg har møtt i andre sammenhenger. Det er virkelig en glede å få samarbeide med dere, alle som en!

Viktige fokusord fra workshopen vi arrangerte i Nordreisa kommune i mai.

Hva skal vi være for våre brukere? – Viktige fokusord fra workshopen vi arrangerte i Nordreisa kommune i mai.

Først litt om all positiv oppmerksomhet som prosjektet møter. Jeg synes det er viktig å fortelle de gode historiene og formidle gleden jeg kjenner over det vi får til sammen. Og denne våren har vi fått muligheten til å formidle hva vi jobber med i mange kanaler. Både lokalt og nasjonalt. Vi begynte året med en flott liten sak i bladet Arkitektnytt. I tillegg fikk jeg muligheten til å fortelle om prosjektet på Bibliotekdagene i Buskerud og på Bibliotekmøtet i Trondheim i mars. Det har vært flotte oppslag om bibliotekromprosjektene i Bardu og Skånland i lokale aviser. I august kommer Nasjonalbibliotekets tidsskrift Biblioteca Nova med en utgave som fokuserer på bibliotekrom og der vil dere finne en artikkel om Bibliotekrom i Troms. I tillegg ble jeg intervjuet i går av en freelancejournalist som skriver for Bok & Bibliotek. OG sist men ikke minst, jeg skal holde foredrag om bibliotekromprosjektet på en internasjonal konferanse arrangert av IFLAs seksjon for bibliotekbygg  i Paris den 13. august!

I løpet av august og september vil flere av prosjektene som ble satt igang i 2013 være ferdig. På Bardu bibliotek har man nå begynt arbeidet med å slå ned vegger og gjøre klart for oppussing. Salangen bibliotek venter å få lesealkovene og annet møblement levert i disse dager. Vi håper å få det meste på plass her til skolen åpner i slutten av august. Skånland bibliotek har åpnet i nye lokaler og i Lavangen gleder vi oss over at man har fått ekstrabeviligning fra kommunen, slik at vi får gjennomført hele planen vi har der!

To nye prosjekter er satt i gang i vår, i Nordreisa og Karlsøy kommuner. Her har vi arrangert workshoper for å finne felles planer sammen med våre to interiørarkitekter, Mette Milling og Terese Simonsen.

Også denne våren har vi samarbeidet med dokumentasjonsvitenskap på Universitetet i Tromsø (Norges Arktiske Universitet), studenter fra bachelor var med på seminar på Finnsnes og studietur til flere bibliotek i Midt-Troms.

IMG_3568

Biblioteksjef Kristin Strand Iden viser stolt fram biblioteket i Kunnskapsparken på Finnsnes. Fotograf: Jørn Berger-Nyvoll

 

Noen «kvister» har vi selvsagt møtt på også i vår, men det gjør bare arbeidet mer spennende og utviklende. Vi må hele tiden være åpen for å finne nye løsninger og «omveier» hvis førstevalget viser seg å ikke være gjennomførbart. Ting tar lengere tid enn vi tror, det oppstår tekniske utfordringer og nye spørsmål (som vi ikke har tenkt på) dukker opp. Men vi finner ut av det til slutt. Jeg opplever alle de jeg samarbeider med som åpne og direkte. Vi snakker godt sammen, med respekt for hverandres holdninger, vi diskuterer og finner fram til løsninger i fellesskap.

Takk igjen for at dere gir så mye av dere selv – både menneskelig, faglig og alle arbeidstimene dere legger ned. Ønsker alle sammen en riktig god sommer!

Med vennlig hilsen prosjektleder for Bibliotekrom i Troms,

Marit A. Somby

«En bålplass ved elva»

«Vi skal utvikle kreative møteplasser, formidle identitet og kultur, og gi publikum inspirerende opplevelser og utvikling».

 

Rundt bålet samles alle sammen til kulturutveksling og felles opplevelser - raushet er viktig i Nordreisa! Foto: Guro Nesse

Rundt bålet samles alle sammen til kulturutveksling og felles opplevelser – raushet er viktig i Nordreisa! Foto: Guro Nesse

Det skal bygges kulturhus på Storslett i Nordreisa. I det eksisterende huset er allerede Nordreisa bibliotek, Halti naturparksenter, kvenkultursenteret og næringshagen hvor mange små bedrifter deler kontorfasiliteter. I det nye byggetrinnet, som etter planen skal stå ferdig i mai 2015, kommer det inn blant annet kultur- og kinosal, black box og utstillingslokaler til Nord-Troms Museum. Når huset rundt deg endres er det viktig å følge med og derfor har bibliotekromprosjektet ønske om å være med i denne prosessen for å sikre at biblioteket integreres godt med resten av huset. Vi bidrar med midler til utvikling av fellesarealer og selve bibliotekrommet, sett i forhold til resten av husets fasiliteter.

 

Arkitekt og designer Mette Milling forteller om fremtidsforskernes visjoner. Foto: Guro Nesse

Arkitekt og designer Mette Milling forteller om fremtidsforskernes visjoner. Foto: Guro Nesse

Prosjektet «En bålplass med elva – Samhandling og integrasjon for nyutvikling av Halti I og Halti II» samler alle aktørene på huset. Sammen arrangerte vi workshop tirsdag 20. og onsdag 21. mai. Det er viktig å se hele huset under ett og finne gode løsninger for bruk, tilgjengelighet og bemanning, alle aktørene skal involveres og kjenne sitt ansvar. Det er viktig å skape en felles forståelse om vertskap for alle aktørene. Hvordan kan man samarbeide på best mulig måte?

Vi har leid inn designer og arkitekt Mette Milling som konsulent. Fokus på workshopen var samhandling og samarbeid mellom de ulike aktørene på huset og hvordan innredningen på best mulig måte kan understøtte dette fellesskapet. I etterkant av workshopen leverer arkitekten planløsningsforslag som blir grunnlaget for innredning og ombygging av fellesarealene og bibliotekrommet.

 

Konsentrerte og engasjerte deltakere - Hvilke nye aktiviteter kan vi samarbeide om på huset? Foto: Guro Nesse

Konsentrerte og engasjerte deltakere – Hvilke nye aktiviteter kan vi samarbeide om på huset? Foto: Guro Nesse

Workshopens dag 1 var satt av til fokus på hva gjestene i huset skal oppleve, tilpasning til framtidens brukere, samarbeid og utvikling av felles visjon. Dagen startet med at Mette Milling holdt sitt inspirasjonsforedrag «Indretning er en måde at tænke på». Foredraget får tilhørerne til å se på innredning på en annen måte og er medvirkende til at man får tømt hodene sine før man starter med samhandlings- og innredningsprosessen. Dag to gikk vi til skissering sammen med Mette Milling – en intens og hektisk dag, med stort engasjement fra alle deltakerne.

Prosjektleder for samhandlingsprosjektet i Halti, Lise Jakobsen, legger fram gruppas tanker om fremtidens kulturhus. Foto: Guro Nesse

Prosjektleder for samhandlingsprosjektet i Halti, Lise Jakobsen, legger fram gruppas tanker om fremtidens kulturhus. Foto: Guro Nesse

 

Ivrig skissering sammen med designer Mette Milling. Foto: Guro Nesse

Ivrig skissering sammen med designer Mette Milling. Foto: Guro Nesse