Den digitale verden og det fysiske rom

I en verden hvor mer og mer av bibliotekenes samlinger blir digitale – hvordan kan vi formidle dette i det fysiske rom? Dette var tema på et seminar om «hybride rom» som ble arrangert på Universitetet i Tromsø 6. mai 2013.

Studenter ved dokumentasjonsvitenskap på UIT, utvalgte praksisbibliotek i Troms og fylkesbiblioteket har hatt fokus på dette temaet i vår, gjennom studieemnet DOK-2030 On site og on line i Troms – utvikling av integrerte fysiske og virtuelle bibliotekrom i Troms.

Vi har knyttet kontakt mellom teoretikerne på universitet og praktikerne ute i folkebibliotekene, dette skaper utvikling og fellesskap i fylket vårt.  I vår har studentene vært i praksis på folkebibliotek i fylket og på fylkesbiblioteket. I samarbeid med bibliotekene har studentene utarbeidet prosjekter som nå blir synlig ute i bibliotekene.

Mandag 6. mai var representanter fra folkebibliotekene, studenter og ansatte fra fylkesbiblioteket samlet for å høre om og diskutere veien videre for studentprosjektene. I tillegg hadde vi besøk av gjestelærerne fra Danmark, Britta Bitsch og Mogens Larsen, som foredro om sine fremtidsscenarier for bibliotek.

Fra bibliotekromprosjektets studietur til Danmark høsten 2012. På Ørestad bibliotek i København er den digitale verden meget til stede i det fysiske rommet. Fotograf: Aud Tåga

Midler fra prosjektet Bibliotekrom i Troms gjør at noen av studentprosjektene blir en realitet. Det handler om synliggjøring av arkiv- og lokalt materiale på Tromsø bibliotek og byarkiv, og om inngang til den virtuelle verden gjennom lese- og opplevelsesapp´er for barn i Målselv. På Karlsøy folkebibliotek ønsker de å gjøre digitale samlinger, tjenester og arrangementer mer synlig gjennom en interaktiv skjerm og i Lenvik er de klar på at når man flytter inn i kunnskapsparken Finnsnes til høsten så skal biblioteket være utstyrt med det nyeste innen teknologi – og virtuelt lånekort på smarttelefonen!

På Målselv folkebibliotek ønsker de seg et Ipadbord i barneavdelingen – en inngang til den digitale verden for de små. Fotograf: Trine Mellem

Prosjektene er av ulik karakter og størrelse, noen er gjennomførbare med små midler, mens andre kanskje trenger litt mer tid til å utvikles. Her er helt klart mye innovasjon og framtidsmot! Vi ser fram til å se resultatene. Bibliotekene i Troms er på god vei inn i den digitale tidsalder.