Bibliotekromprosjektet er i gang!

I «Bibliotekplan for Troms 2011-2014» understrekes det at fylkeskommunen ser behovet for å utvikle bibliotekenes fysiske rom og synliggjøre hvor viktig det er at man har biblioteklokaler som er funksjonelle, estetiske og fleksible.

Det treårige prosjektet «Bibliotekrom i Troms» er nå en realitet, støttet av Nasjonalbiblioteket gjennom prosjekt- og utviklingsmidler og egne midler fra fylkeskommunen avsatt til oppfølging av bibliotekplanen. Prosjektet er utformet på grunnlag av den brede og inkluderende prosessen rundt bibliotekplanen, og er derfor i utgangspunktet et produkt av et samarbeid med de involverte kommunene.

Prosjektet skal inspirere til å forbedre bibliotekrommene i Troms og gi et godt grunnlag for forandringer innenfor realistiske rammer med fokus på løpende endringsmuligheter.