Bakgrunn

Bakgrunnen for vår inspirasjon og tenkemåte

Hvor kom det i fra? Tanken om at vi skulle sette i gang dette store prosjektet? Og var vi i det hele tatt klar over hva vi satte i gang? Hadde vi vært det så hadde vi kanskje aldri tort å sette utfor…

Ideen dukket opp under arbeidet med Bibliotekplan for Troms og ble videreutviklet sammen med biblioteksjefene fra fylket i 2011. Vi har hele tiden hatt oppbacking og engasjement fra våre samarbeidspartnere og dette har samlet gjort oss bedre i stand til å møte utfordringene bibliotekene står overfor.

Da vi så kom over arkitekt Mette Milling og hennes innredningsfilosofi følte vi at vi hadde funnet en medsammensvoren som kunne skape noe unikt sammen med oss. Introduksjonsforedraget som Mette holdt for oss, studenter på Universitetet i Tromsø og deltakere fra bibliotekene i Troms i januar 2012 ble en aha-opplevelse og øyeåpner for alle tilhørerne! Her hadde vi virkelig «skutt gullfuglen!»

«Veldig fornøyd med kurset med Milling. Kurset gjorde at en så bibliotekrommet på nytt og med nye øyne.» Biblioteksjef, Skjervøy kommune

Det har vært tre fantastiske år. Det har skjedd utrolig mye og vi har oppnådd masse. Vi har møtt på mange uforutsette utfordringer, vi har kosa oss og svetta – og lært ufattelig mye. Vi har skapt endringer, gjort bibliotekene mer synlige og økt vår kompetanse på mange nivåer.  Dette prosjektet er unikt, i sin størrelse, i sin filosofi og arbeidsmetode og når vi ser på måloppnåelse. Vi kan klappe oss på skuldrene og være stolt over det vi har fått til i fellesskap. Det handler ikke om å hvile på laurbærene heretter, arbeidet er ikke over nå – fokuset på bibliotekromutvikling skal videreføres også i årene fremover.

Fra første stund har vi hatt et sterkt ønske om involvering og brukerfokus. Vi har også vært klar på at det fins mange ulike tilnærminger til hva som er et godt bibliotekrom. Det avhenger av hvilke tjenester man har, hvilke aktiviteter man ønsker å ha, hvilke brukergrupper og hvor man er i verden. Er det et stort eller lite bibliotek, hvor mange ansatte, hvem er man samlokalisert med? Hvem kan vi samarbeide med? Og hva er dette bibliotekets styrker og svakheter? Lokalsamfunnet er viktig å involvere, lokale politikere og kommunens administrasjon likeså.

Vi har hele tiden fokusert på funksjon – hva skal dette rommet fylles med? Hvem er vi som skal jobbe her og hvordan kan vi jobbe best sammen? Hvordan få de ulike brukergruppene til å gå godt sammen. Hvordan ser en dag ut i ditt lokale bibliotek og hvordan kan man innrede for å støtte opp om disse aktivitetene på best mulig måte? Hvor stor plass trenger en aktivitet? Hvilke soner kan vi dele rommet inn i? Hvordan tilpasse for rolige stille aktiviteter og for aktiviteter med lyd? Hva vil det si å tenke fleksibelt og hvordan kan vi lage møbler som er tilpasset den fleksible bruken av et kanskje veldig lite rom?

Kreativitet er viktig, å tømme hodene våre for forhåndsforestillinger, sette ord på ting og følelser – visualisere, tegne og forklare. Se muligheter framfor begrensinger. Hvordan bli bedre sammen? Hva kan vi få til med begrensede midler?

element-03

Viktige spørsmål:

 • Hvordan er lokalsamfunnet som biblioteket er en del av?
 • Hva er bibliotekets rolle i lokalsamfunnet?
 • På hvilken måte vil det nye biblioteket påvirke nærmiljøet og omvendt?
 • Hvilke behov har brukerne og de ansatte?
 • Hvilke typer media skal biblioteket ha, hvilke tjenester skal vi tilby?
 • Hvordan formidle det vi tilbyr, både fysisk og digitalt?
 • Hvordan skape gode møteplasser, arbeidsplasser, et sted for opplevelse?
 • Hvordan skape gode relasjoner mellom brukerne?
 • På hvilken måte vil det nye biblioteket kunne forandres i framtida?
 • Hvem skal man samarbeide med?
 • På hvilken måte kan brukerne og de ansatte samhandle?
 • Hva er bibliotekets visjon og mål og hvordan påvirker det nye biblioteket disse?
 • Hva er bibliotekeiers ønsker, interesser og visjoner?
 • Hva er realistisk å oppnå i forhold til ressurser og budsjett?
 • Hva er ønskene våre, hva kan vi gjøre nå og hva kan vi få til litt fram i tid?
 • Hva er utfordringer og begrensinger? Hva kan vi gjøre noe med, hva er vår banehalvdel?