Studieemnet DOK-2030

Tema: Bibliotekrommet – utvikling av et offentlig rom i det 21-århundredes Troms

Å utvikle samarbeid mellom praksisfeltet og kompetansefeltet er ei langsiktig satsing ved Troms fylkesbibliotek. I prosjekt Bibliotekrom i Troms samarbeidet vi med UIT – Norges arktiske universitet om utvikling av kurset DOK- 2030.  Kurset inngikk i bachelorprogrammet i dokumentasjonsvitenskap våren 2012, ga 30 studiepoeng og omfattet en praksisdel. Dette var et pilotprosjekt støttet av Universitetet i Tromsø, Troms fylkesbibliotek og HSL-utdanningsfondet ved UIT. Våren 2013 videreførte vi samarbeidet. Tema for studieemnet ble da spisset til: On site og On line i Troms – utvikling av integrerte fysiske og virtuelle bibliotekrom i Troms. I 2014 hadde vi ingen studenter ute i praksis, men vi arrangerte en studietur til bibliotekene i Midt-Troms sammen med studiet.

Studiet inneholdt kompetanseheving og erfaringsutveksling både for studenter og de involverte case-bibliotekene gjennom felles seminarer, praksisopphold, design av feltarbeid og forsøk i utvalgte bibliotek. Dette var et praksisnært kompetanseprosjekt med fokus på bibliotekrommet. Det vil si at studentene var ute i til sammen tre ukers praksis i bibliotek i Troms, gjøre forsøk og skrive prosjektoppgave med bibliotek i Troms som case.

Forsøksprosjekter i case-bibliotekene:

Studentene oppholdt seg ute i bibliotekene i tre uker tilsammen og gjennomførte et mindre prosjekt i biblioteket i samarbeid med bibliotekene. På slutten av studiet arrangerte vi fellesseminar om bibliotekrommet, hvor studenter og de ansatte fra de involverte bibliotekene kom sammen og vekslet erfaring og fortalte om deres prosjekter.

DOK-2030 Prosjektene i 2012 handlet blant om nyinnredning av ungdomsavdelingen på Harstad bibliotek og ny hyllemerking og generell rydding i bibliotekrommene i Målselv og på Skjervøy. På hovedbiblioteket i Tromsø ble den anlagt en ny ung-sone, med tallerkenhyller på veggen for å kunne stille ut bøker, nytt rødt teppe på gulvet og en mer koselig atmosfære til inspirasjon. By-filialene i Kroken og Tromsdalen ble også sett på med nye øyne og studentene og de ansatte fikk en felles forståelse av at man kan gjøre mange endringer i lokalet selv om man ikke har så mange midler tilgjengelig. I Lenvik bibliotek (som da enda lå i kommunehuset) fokuserte studenten på å gi brukerne en bedre opplevelse på vei inn og ut av biblioteket.

DOK 2030- prosjektene i 2013 hadde et større fokus rettet mot hvordan man kan integrere og vise digitale løsninger i det fysiske rommet.

Tromsø bibliotek

Karlsøy bibliotek

Målselv bibliotek