Gratangen bibliotek

Vi knytta tidlig i 2012 til oss Gratangen folkebibliotek som et pilotprosjekt, fordi vi ville teste ut hvordan man kan jobbe med bibliotekromutvikling. Gratangen kommune hadde da fått innvilget midler til flytting av biblioteket til nye lokaler på Gratangsbotn skole. I tillegg til å være folke- og skolebibliotek er bibliotekrommet i Gratangen også kommunens kultursal.

I samarbeid med skolen og bibliotekets ansatte hadde de satt i gang en arbeidsprosess sammen med alle involverte parter om samarbeid, felles bruk og organisering. Vi bidro med midler til å arrangere en workshop med fokus på hvordan tilrettelegge best mulig for ny bruk, nye brukergrupper og samarbeidspartnere. I august 2012 arrangerte vi workshop med representanter for biblioteket, skolen, kommunen og ungdomsrådet sammen med arkitekt og designer Mette Milling fra Danmark. Utgangspunktet var: Hva skal vi gjøre i disse lokalene? Og hvordan kan lokalene tilpasses til bruken på best mulig måte? I etterkant ble det utarbeidet en møbleringsplan for bibliotekrommet. Det skjer mye på Gratangen bibliotek, aktiviteten er høy – både fra skolen sin del og andre. Biblioteksjefen er med på det som skjer i kommunen ved at hun «tar med seg» biblioteket ut blant folk – og det skaper også en økt synlighet og mer oppmerksomhet.

Om Gratangenprosjektet skrevet av Mette Milling

 

Sitteplasser ved vinduene. Foto: Fotogjeteren v/ Rune Jensen

Sitteplasser ved vinduene. Foto: Fotogjeteren v/ Rune Jensen

Fint sted for lesestund og samlinger for småfolk. Foto: Fotogjeteren v / Rune Jensen

Fint sted for lesestund og samlinger for småfolk. Foto: Fotogjeteren v / Rune Jensen