Rapporter fra studieturen

 

«Å starte prosjektet med en studietur var utrulig inspirerende, å se andre bibliotek og andre løsninger. Vi fikk se flotte nye uoppnåelige prosjekt og ble inspirert til mindre prosjekt». Biblioteksjef, Målselv kommune

Før turen delte vi deltakerne inn i grupper som fikk i oppgave å skrive rapport fra bibliotekbesøkene, fire grupper delt inn etter fokusområdene. I tillegg arrangerte vi en to-timers workshop mens vi var på Magionbiblioteket i Grindsted. Planleggingen av det faglige opplegget  kan du lese mer om her.

Hele gjengen samlet i amfiet på Mårslet skolebibliotek

Hele gjengen samlet i amfiet på Mårslet skolebibliotek

Når du klikker på gruppenavnet får du opp rapportene.

Gruppe 1: Berikende – biblioteket som kunnskapssentrum

Gruppearbeid fra workshop i Grindsted finner du her.

Gruppeleder: Wenche Ratama, Prosjektleder Fremtidens kunnskapsarena (Nord-Troms)

 • Brita Esaiassen, Berg folkebibliotek
 • Margrethe Haslund, Nordreisa bibliotek
 • Ingrid Krogstad, Sørreisa kommune (skolebibliotekar)
 • Arne Steinnes, Kåfjord folkebibliotek
 • Annie Mikalsen, Ibestad folkebibliotek

Gruppe 2: Inkluderende – biblioteket som møtested og sosialt sentrum

Gruppearbeid fra workshop i Grindsted finner du her.

Gruppeleder: Anne Strømmesen, Lavangen folkebibliotek

 • Hilde Eggen, Bardu folkebibliotek
 • Tove Sørheim, Lyngen folkebibliotek
 • Marianne Langånes, Storfjord folkebibliotek
 • Rita Kramvig, Målselv folkebibliotek
 • Ragnhild Bekkelund, Tromsø bibliotek og byarkiv

Gruppe 3: Inspirerende – biblioteket som kultur- og litteratursentrum

Gruppeleder: Stine Fjeldsøe, Tromsø bibliotek og byarkiv

 • John Einar Stenberg, Karlsøy folkebibliotek
 • Melita Båfjord, Skånland folkebibliotek
 • Grethe Lund, Skjervøy folkebibliotek
 • Line Rubach, Harstad bibliotek

Gruppe 4: Skapende – biblioteket som aktivitetssentrum + implementering av det digitale i det fysiske rom

Gruppeleder: Stine Iversen, Harstad bibliotek

 • Anita Bjørkli Karlsen, Gratangen folkebibliotek
 • Emma Langset, Sørreisa folkebibliotek
 • Annie Heitmann, Lenvik folkebibliotek
 • Gunn-Lill Johansen, Nordreisa folkebibliotek