Workshop

Om workshop som metode

For å finne løsninger i prosjektene har vi brukt workshop som metode.  I fellesskap har vi utviklet bedre samhandlingsløsninger og utforming av planløsninger i alle de ulike endringsprosjektene. Metoden handler om å ta utgangspunkt i hva bibliotekrommet skal brukes til strukturert etter de fire fokusområdene. Fokus på brukerne og aktivitetene som skal være i rommet, prosessarbeid og samarbeidsløsninger, er grunnlaget for innredningen. Innredningen skal være gjennomtenkt og fleksibel slik at man frigjør tid til å utvikle bibliotekets tjenester. Vi har hele tiden prøvd å fokusere på hvordan forandringer kan gjøres med begrensende midler. Ved nytenking av innredning, gjenbruk, kombinasjon av nytt og gammelt inventar eller spesialdesignede møbler, kan man skape et bedre rom selv med knappe ressurser.

I samråd med biblioteksjefene inviteres brukere, kommuneansatte og samarbeidspartnere til å delta på workshop. Deltakerne rekrutteres bredt og blir den lokale arbeidsgruppa. De inviterte er ofte usikker når de møter opp, skjønner ikke helt hva som skal skje og hvorfor de er invitert til å delta. Derfor er det viktig å få formidlet på en god måte hva dette handler om. Etter et innledningsforedrag som forteller om bibliotekromprosjektet og om fokusområdene, er alle veldig gira på å sette i gang å jobbe i grupper.

Vi starter gjerne med spørsmålet: Hva kan man gjøre på biblioteket? Her jobber vi etter idédugnadsprinsippet – ingen sperrer, alt er lov! For å konkretisere går vi deretter sammen i plenum og samler tankene gjennom at vi plasserer de ulike «gjøre-tingene» i modellen; de fire begrepene berikende, inspirerende, inkluderende og skapende. Dette er bevisstgjørende og man får et bedre bilde av hva slags behov og ønsker deltakerne har for sitt bibliotek. Hva er de gode på i denne kommunen, hva ønsker de å gjøre på biblioteket, hva kan de bidra med til samarbeidet? På slutten av dagen takker deltakerne for en «berikende, inspirerende, inkluderende og skapende dag» og biblioteket har fått noen nye ambassadører med på laget.

Workshop i Nordreisa

Workshop om det nye kulturhuset i Nordreisa

Workshop er en arbeidsmetode som er godt egnet for bred inkludering og for å få fram mange perspektiver gjennom å utfordre kreativiteten hos deltakerne. Vi har både hatt workshop med arkitekt og workhop som vi har ledet selv. Vi har brukt metoden mange ganger i ulikt omfang og med ulike målsetninger. I alle tilfellene har workshopen vært planlagt av fylkesbiblioteket og biblioteksjefen og det er biblioteksjefen som i samarbeid med oss har invitert relevante deltakere.

Workshop for å planlegge hele bibliotekrommet:

Her har det vært invitert representanter fra mange ulike brukergrupper blant annet fra skole, barnehage, flyktningmottak, rådmenn, it-konsulenter, kultursjefer, politikere og forsvaret.

Vi har startet med å introdusere de fire fokusområdene berikende, inkluderende, inspirerende og skapende.

Workshop med arkitekt Mette Milling

Disse har gått over to dager og startet med at Mette Milling har holdt foredraget «Indretning er en måde at tænke på» for at deltakerne skal ha et felles utgangspunkt før vi begynner å jobbe.

Materiell: Papir, saks, limstifter, fargestifter, penner og magasiner til å klippe i.

Deltakerne blir satt i grupper og skal foreslå aktiviteter som kan gjøres i biblioteket av personer i følgende aldersgrupper:

  • Små barn 0-6 år, familier, pedagoger
  • Unge 6-14 år
  • Unge frie 14-30 år
  • Voksne uten barn 30-50 år
  • Seniorer 50-80 år frie 2
  • Gamle 80+

Aktivitetene skal deretter sorteres og plasseres innen de fire fokusområdene.

Workshop i Lavangen

Deltakerne skal så bruke bilder fra magasinene for å illustrere stemningene i deler av biblioteket.

Dag to har man brukt plantegning over biblioteket og innspillene fra dag en og jobbet med å plassere brukergruppene og aktivitetene man kom fram til i bibliotekrommet. Arkitekten har tatt med seg dette hjem og laget en møbleringsplan som biblioteksjefen har fått i etterkant.

Vi har også hatt workshop med ungdommer som vi har ledet sjøl.

Disse har variert i omfang fra 18 ungdommer fra 15-18 år i Lenvik hvor fokus var på ungdoms bruk av biblioteket via ungdommer i Nordreisa for å utforme en ny ungdomsavdeling til tre ungdommer i Målselv som planla flytting av ungdomsavdelinga til andre enden av biblioteket.

Les mer om de ulike workshopene vi har gjennomført:

Arkitekt Mette Milling om prosessen i Gratangen

Arkitekt Mette Milling om prosessen i Bardu

Om workshopen på Bardu bibliotek på bloggen

Om workshopen på Skånland bibliotek på bloggen

Om workshopen med ungdom i Lenvik på bloggen

Om workshopen på Salangen bibliotek på bloggen

Arkitekt Mette Milling om prosessen i Nordreisa

Om brukerinvolvering av ungdom med Nordreisa bibliotek som eksempel

Om workshopen med ungdom i Karlsøy på bloggen

Planleggingsdokument til workshop med ungdom i Målselv