Bardu folkebibliotek

Prosjektet innebærer oppgradering av bibliotekrommet, med fokus på samlokalisering/samhandling med andre aktører i kommunehuset. Hvordan organisere rommet bedre for de aktivitetene som skal skje? Hvordan gjøre Bardu bibliotek mer tilgjengelig for brukerne? På hvilken måte kan man utnytte personalressursene på best mulig måte?

Bardu folkebibliotek ligger i kommunehuset i sentrum av tettstedet Setermoen. Kommunen hadde da vi kom på kartlegging vært igjennom en omorganisering som påvirket arealbehovet i kommunen. Blant annet ønsket man å flytte flere tjenester inn i rådhuset, for å slippe å leie lokaler til sine funksjoner. Vi var allerede da i god dialog med kommunen om at biblioteket hadde et stort behov for en oppgradering. Bibliotekets lokaler ligger i tilknytning til kommunehusets inngang og foaje. Plasseringer og bibliotekrommet i seg selv var bra, men var preget av eldre, utdaterte møbler og en gammel stil. Kommunen var veldig positiv til våre idéer om en samlokalisering av biblioteket og servicetorget, og å gjøre hele inngangsetasjen til ett felles åpent rom. Det ville gjøre biblioteket og servicetorget mer åpent og tilgjengelig i hele åpningstiden og åpne for mer samarbeid.

Bardu kommune bestemte seg for å gå for idéen og bevilget 500 000 til oppgradering og ombygging. Vi valgte dem ut som vårt største prosjekt i 2013 og de ble tildelt 200 000 i prosjektmidler.

«Vi kan ikke la være å tenke utvikling selv om vi har dårlig råd» (Rådmann Hege Walør Fagerthun, Bardu)

«Det var en bratt læringskurve, blant annet hadde jeg aldri hentet inn anbud før. Jeg har utviklet meg enormt via prosjektet, og føler en større bevissthet omkring biblioteket som arena…» (Biblioteksjefen i Bardu, Hilde Eggen, til Bok & bibliotek, nr. 4/2014)

Folkebibliotekene våre er ofte det best besøkte stedet lokalt, samtidig som det kanskje er sånn at mange ikke helt vet hva man kan forvente av et moderne bibliotek? Ofte er biblioteket bare der – og det er først når man begynner å snakke om endringer at folk reagerer. I Bardu blusset en lokaliseringsdebatt opp da man fra kommunens side begynte å snakke om å flytte biblioteket fra sentrum og nærmere skoler og idrettshall noen kilometer unna. Bardu biblioteks rolle som stedsutviklerer kom tydelig fram i diskusjonene. Fokuset ble på hva bibliotekets nærvær i sentrum betyr for innbyggerne. Resultatet av lokaliseringsdebatten ble at biblioteket blir der det har vært, i kommunehuset i sentrum av Setermoen. Biblioteket og servicekontoret skal samlokaliseres. Biblioteket skal bli bygdas nye møtepunkt, et sted for læring og opplevelser for innbyggerne med god plass til barnefamilier, avislesende, studenter og andre brukere.

Sammen med Mette Milling arrangerte vi i mars 2013 en todagers workshop i Bardu. Deltakere var biblioteksjef, kultursjef, politikere, ansatte ved servicetorget og en representant fra forsvaret. Første dag startet med at Milling innledet med sitt foredrag: «Innredning er en måte å tenke på». Hennes første mål er at man tømmer hodene for alle idéer om hva slags møbler man vil ha. Det er viktig at man ikke begynner arbeidet med å tenke på bestemte løsninger, produkter eller designermøbler. Deretter begynner idédugnaden for å finne alt man kan tenke seg at de ulike brukergruppene kan gjøre på biblioteket. Hvilke aktiviteter skal skje i bibliotekrommet? F.eks.danse, lese, snakke i telefon, være på facebook, tegne, jobbe sammen i gruppe, snakke sammen, synge, leke, sende epost, lese aviser, spille spill mm.

Etter den første bolken satt vi med mange handlinger som i neste bolk ble fordelt i de fire rommene. Hvilke aktiviteter hører til inspirasjonsrommet, det performative rom, læringsrommet og møterommet? Vi så også på om det var noen som overlappet hverandre og forsøkte å beskrive hvordan det skulle oppleves å være i de ulike rommene, hvilken stemning vi ønsker å oppnå. Er den dramatisk, lys, oppløftende, rolig, energisk eller intim? Mette Milling er opptatt av at vi har med oss en tanke om persepsjon, det vil si hvordan vi ser og opplever verden omkring oss. Man skal bruke sin egen kropp og kjenne etter. Hvordan «kjennes» rommet når vi sitter, står, beveger oss rundt eller ligger borti hjørnet? Av og til kan den rette løsningen være møbler som understøtter flere funksjoner/aktiviteter. Fleksibiliteten ligger i møbelet, ikke om det kan flyttes på. Et møbel kan f.eks. gjøres om fra «ligge-og–slenge-sofa» til scene for forfattermøtet på kvelden. Eller møbler med kun en funksjon f.eks. tallerkenrekker for bøker på vegg. Hyllene står fast, man trenger dermed ikke tenke på plassering, men kan konsentrere seg om innholdet.

Med dette som felles utgangspunkt satte vi oss sammen med designeren for å tegne bibliotek på workshopenes dag to. Hvordan legge til rette for f.eks. eventyrstunder på biblioteket? Flere løsninger gir flere muligheter å velge fra.  Gjennom diskusjoner og samarbeid blir bibliotekrommene til gjennom et felles arbeid.

Resultatet er at foajeen på kommunehuset får karakter av en lounge hvor man kan drikke kaffe, få tilgang til diverse informasjon og hvor det er plass til å sitte og lese aviser og tidsskrifter og inspireres av nye bøker som er utstilt. Ved inngangen er det arbeidsplasser for bibliotekar og de ansatte på servicetorget. Ved loungen er det en «barløsning» med pcér. Her er også studieplasser og et langbord – her kan man ha møter, undervise, arbeide i grupper eller samles om kreative aktiviteter.

 

Lenger inne i rommet er det en scene, som også kan brukes til sitteplass og utstillingspodium. Et par benker som er plassert ved siden av scenen kan man hurtig supplere med puffer og løse stoler og dermed endre fra en aktivitet til en annen. Til høyre for scenen er et stort «leke-badekar» med madrass og plass til de minste barna. Langs alle vegger og i arealene lengst fra loungen er bøkene plassert i reoler, og det er plass til å sitte litt mer bortgjemt. I Bardu er biblioteket nå stengt for ombygging. Anbud på møbler, spesialutstyr og bygging er klart, og målet er nyåpning i august 2014.

4. og 5. mars ble det arrangert en workshop i Bardu hvor de involverte partene jobbet sammen for å finne gode løsninger for det nye bibliotekrommet i Bardu. Mette Milling, arkitekten som er tilknyttet prosjektet i Bardu, skriver mer om workshopen og planløsningsforslaget på nettsiden sin.

Mette Millings tegning av nye Bardu bibliotek

Et utsnitt fra Mette Millings tegning av nye Bardu bibliotek

 

Godt med arbeidsplasser, både for individuelt arbeid og i grupper. Foto: Fotogjeteren v/ Rune Jensen

Godt med arbeidsplasser, både for individuelt arbeid og i grupper. Foto: Fotogjeteren v/ Rune Jensen

 

Barnekroken, med lekebassenget og sitteplasser til mor og far. Foto: Fotogjeteren v/ Rune Jensen

Barnekroken, med lekebassenget og sitteplasser til mor og far. Foto: Fotogjeteren v/ Rune Jensen

Nymalte hyller med nye sidevanger. Enkelt og billig oppgradering. Foto: Fotogjeteren v/ Rune Jensen

Nymalte hyller med nye sidevanger. Enkelt og billig oppgradering. Foto: Fotogjeteren v/ Rune Jensen

«Veldig fornøyd med å bli valgt som kandidat. Uten det tror jeg ikke at det hadde vært sannsynlig å få pusset opp biblioteket, i hvert fall ikke på lang tid». Biblioteksjef, Bardu kommune