Kompetanseutvikling

element-40Kompetansesatsinga har løpt i hele prosjektperioden og støttet opp om de andre aktivitetsområdene og i delprosjektene. Bibliotekenes utfordringer er i kontinuerlig endring og derfor trenger de som jobber i bibliotek kontinuerlig tilførsel av ny kompetanse. Det har blitt tilbudt både formelle og uformelle kurs, workshops og seminarer for bibliotekansatte, bibliotekeiere, skoler og andre involverte. Tema har vært utvikling av bibliotekrommene, innredning, samlingsutvikling, markedsføring, prosjektarbeid med mer. For å hente inspirasjon og erfaring og for at prosjektet skulle bli nyskapende, har vi samarbeidet med arkitekter, designere og interiørarkitekter slik at de kunne bidra i kompetansebyggingen.