Et ønske

Å stikke nesa si fram

Prosjektleder har fått endel oppmerksomhet for sitt forsøk på å skape debatt i bibliotek- og arkitekturkretsene om hvordan man jobber sammen i byggeprosesser. Men det har dessverre ikke utløst noen stor debatt i «det åpne rom». Hun har forsøkt å få løfta opp en debatt som går på graden av involvering av de som kan bibliotek og de som skal jobbe i det aktuelle biblioteket når bygget står ferdig.

Vi har alle hørt om byggeprosesser der man sitter igjen etterpå med løsninger som ikke fungerer og med en følelse av å ha blitt overkjørt. Hvordan kan man unngå dette? Og hvordan skal vi skape rom som understøtter alle de funksjonene et moderne bibliotek har? Dette er viktige spørsmål som vi i bibliotekromprosjektet har ønsket å få fram. Vi hadde planer om å arrangere en konferanse med dette perspektivet – men det fikk vi ikke til. Men det er jo ikke for sent å få det til, hvis noen ønsker å gjøre det sammen med oss. Vi ønsker oss et møtested, hvor bibliotekarer, arkitekter, interiørdesignere, utbyggere med flere kan diskutere hvordan man kan jobbe sammen på best mulig måte.

Bibliotekarer må lære seg «arkitektonsk» og arkitekter må lære seg «bibliotekarisk»…