Hvilke resultater ønsket vi å se?

  • Nye oppgraderte bibliotekrom tilpasset brukerne og aktiviteter
  • Økt kompetanse og bevissthet om rollen
  • Bedre ressursutnyttelse
  • Flere samarbeidspartnere – bredere samarbeid innad i kommunene og mellom kommunene
  • Utvidet bruk
  • Flere besøkende
  • Mer aktivitet i bibliotekene
  • Brukerstyrte aktiviteter
  • Kontakt med flere brukergrupper som ikke har vært i biblioteket tidligere
  • Økt tilgjengelighet – økte åpningstider, tilgang til biblioteket utenom ordinær åpningstid – mer åpenhet/forståelse for dette
  • Mer plass til folk
  • Biblioteket mer synlig i lokalsamfunnet
  • Økt endringsvilje og -evne
  • Biblioteket mer synlig og prioritert i administrativ og politisk ledelse
  • Bedre kollegasamarbeid over kommunegrensene
  • Bedre samhandling og samarbeid mellom fylkesbiblioteket og kommunene

element-08