Hvilke resultater ønsket vi å se?

 • Nye oppgraderte bibliotekrom tilpasset brukerne og aktiviteter
 • Økt kompetanse og bevissthet om rollen
 • Bedre ressursutnyttelse
 • Flere samarbeidspartnere – bredere samarbeid innad i kommunene og mellom kommunene
 • Utvidet bruk
 • Flere besøkende
 • Mer aktivitet i bibliotekene
 • Brukerstyrte aktiviteter
 • Kontakt med flere brukergrupper som ikke har vært i biblioteket tidligere
 • Økt tilgjengelighet – økte åpningstider, tilgang til biblioteket utenom ordinær åpningstid – mer åpenhet/forståelse for dette
 • Mer plass til folk
 • Biblioteket mer synlig i lokalsamfunnet
 • Økt endringsvilje og -evne
 • Biblioteket mer synlig og prioritert i administrativ og politisk ledelse
 • Bedre kollegasamarbeid over kommunegrensene
 • Bedre samhandling og samarbeid mellom fylkesbiblioteket og kommunene

element-08