Sørreisa folkebibliotek

Bibliotekrommet i Sørreisa er flott, med nye møbler og fine «rom i rommet». Problemet er at biblioteket på grunn av liten åpningstid er lite tilgjengelig for brukerne. Biblioteket mistet en del av sine lokaler, bl.a. studierommet for ca ett år siden. Det er tilgang til studierom på rådhuset, servicetorget låner ut nøkler og gjør avtaler. Det er populært å bruke Sørreisa bibliotek som møterom, blant annet til politiske møter eller når diverse lag og foreninger arrangerer treff.

Sørreisa folkebibliotek

Prosjektleder Marit A. Somby og biblioteksjef Emma Langset

Det er ikke så mange faste arrangementer på biblioteket, men biblioteksjefen samarbeider med flere og har også hatt mange arrangementer utenfor biblioteket, blant annet for skoleklasser ute ved Gamtofta i kulturuka.

Biblioteket har veldig begrenset åpningstid og har lenge vært en politisk salderingspost. Når det gjelder kommunens økonomiske situasjon er bunnen nådd og det går nå oppover. Man ser sammenheng mellom nedskjæring og dårlige resultater på nasjonale prøver, og ønsker nå å «selge inn» satsing på biblioteket til politikerne ved neste budsjettbehandling. Leder i oppvekst- og kulturutvalget har dette på agandaen og vil legge neste møte i utvalget til biblioteket.

Biblioteksjefen ønsker å tilrettelegge for en eventyrkrok til barneavdelinga, og utvide samarbeidet med kommunens fem barnehager.

Bilder fra kartlegginga på Flickr

Sørreisa kommunes nettsider

Bibliotekets nettsider