Lenvik folkebibliotek

Lenvik folkebibliotek lå tidligere i kommunehuset litt «tilbaketrukket» i sentrum av Finnsnes. I oktober 2013 flyttet de inn i den nye Kunnskapsparken på Finnsnes, som ligger «midt i smørøyet» – med hurtigbåtkaia og storsenteret som nærmeste naboer. Her er de nå samboere med Midt-Troms Museum, Studiesenteret Finnsnes, Newtonrommet og diverse interkommunale tjenester. Universitetsbiblioteket er også en svært viktig samarbeidspart, for å kunne tilby studentene fagbibliotekfunksjoner i læringssenteret. Tanken har helt fra starten har vært at biblioteket skulle være hjertet i dette kunnskapshuset og at man skulle ha mest mulig samkjøring og samarbeid mellom de ulike aktørene på huset. De har hatt et eget to-års samkjøringsprosjekt for Kunnskapsparkens aktører, det ble støttet av prosjekt- og utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket.

Prosjekt Bibliotekrom i Troms valgte et prosjekt i Lenvik med fokus på ungdom. Dette fordi vi under kartleggingen fikk signaler om at dette var en gruppe brukere man så lite til på det gamle biblioteket og som man ønsket å knytte bedre kontakt med nå når man skulle flytte til et mer sentralt sted.

«Hvem i all verden gidder å gå inn i et hjørne for å være ung?»

Sitatet fra sosialpedagog Freddy Meyer sier mye om hvordan vi lett setter folk eller brukergrupper i båser. Derfor ble vårt prosjekt kalt «Ungdom i bibliotekrommet» – ikke bibliotekrom for ungdom. Det skal være «rom» for ungdommen – et miljø og et mentalt rom hvor ungdommen føler seg velkommen og som de vil ta i bruk i sin hverdag og sin fritid.

Hva ville vi oppnå? Målet var å skape et bibliotektilbud for unge på Finnsnes både fysisk, sosialt og digitalt. I april 2013 arrangerte vi workshop sammen med en gruppe ungdommer fra Finnsnes og omegn. Denne workshopen var første steg til å skape økt samarbeid mellom ungdommen og biblioteket og mellom ungdommen selv. Ungdommene ønsket seg et sted hvor de kunne «henge» sammen med venner og et sted for lekse- og skolearbeid. De ville også at biblioteket skulle være et sted for opplevelser og aktivitet, og de ville være med å arrangere diverse «happenings». Derfor ble det i etterkant av workshopen bestemt at vi skulle bygge en scene i bibliotekrommet. Scenen kan også brukes som et sted å henge eller som utstillingsplass, når den ikke er i bruk til forestillinger eller andre arrangementer.

Lenvik folkebibliotek har i etterkant brukt mye ressurser på denne gruppa og bygget gode relasjoner til ungdomsgruppa i kommunen og biblioteket har blitt et sted å være, lære og gjøre – også for dem!

«Det blir mer enn et bibliotek» (Ungdom, Lenvik)

«Å vente på bussen blir nokka anna fra nu» (Ungdom, Lenvik)

Kristoffer, som er elev på videregående, må vente to timer på bussen hver dag etter skolen og ser fram til å kunne bruke det nye biblioteket i Kunnskapsparken på Finnsnes som arbeids- og oppholdssted. Ventetiden har plutselig fått et annet innhold. Det blir bra å kunne gjøre noe ordentlig på biblioteket i stedet for å slenge på storsenteret. Prosjektmidlene kom godt med til scene og sceneutstyr til biblioteket, og «ungdomsmessaninen» har blitt det nye treffstedet på Finnsnes. Ungdommen har tatt i bruk biblioteket. Workshopen ga mye tilbake i forhold til det å bygge relasjoner til ungdomsgruppa på Finnsnes. Lenvik bibliotek har fått et løft når det gjelder å utvikle tjenester retta mot denne gruppa og det er derfor viktig å holde kontakten med disse ungdommene videre.

«Kontakten vi etablerte med ny brukergruppe: Ungdommer. Viktig med dialog med brukerne for å sikre at vi jobber fram relevante tilbud og utvikler tjenester det er behov og etterspørsel etter. De har i etterkant blitt gode ambassadører for biblioteket – et pluss!» Biblioteksjef, Lenvik kommune

 Les mer om gjennomføringen

Lenvik folkebibliotek har levert rapport om prosjektet og sitt ungdomsarbeid. Vi takker biblioteket for samarbeidet og ønsker de lykke til videre!