Bardu folkebibliotek

Bardu folkebibliotek ligger i rådhuset i sentrum av Setermoen. Kommunen har vært igjennom en omorganisering som også påvirker lokalitetene, blant annet ønsker man å flytte flere tjenester inn i rådhuset, fra leide lokaler. Dette vil bli avklart i løpet av høsten 2012.  Biblioteket har behov for en oppussing. Bibliotekrommet er ok, men det preges av eldre, utdaterte møbler og en gammel stil. Man har diskutert ulike løsninger og eventuell flytting over veien til et næringsbygg kommunen har eierandeler i, men konklusjonen da vi var på kartleggingsbesøk var at man ønsker å oppgradere biblioteket slik det ligger nå og heller utvikle samhandling og samlokalisering med servicetorget som ligger tvers overfor biblioteket i 1. etg. Det er positivitet og stor vilje i kommunes ledelse for å få dette gjennomført.

Etter kartleggingsbesøket har det kommet et annet forslag om å flytte biblioteket til Barduhallen, i nærheten av skolene. Saken skal opp i kommunestyret i desember 2012, det blir spennende å følge med på utfallet.

Skranken og inngangspartiet.

Skranken og inngangspartiet.

Bilder fra kartlegginga på Flickr

Bardu kommunens nettsider

Bibliotekets nettside