Lavangen folkebibliotek

Lavangen bibliotek / Loabát girjerádju er et kombinasjonsbibliotek som ligger i samme bygg som Lavangen skole. Ved siden av skolen ligger en ny idrettshall som er mye brukt om ettermiddagene. Biblioteket er synlig og mye brukt av lokalbefolkningen. Lavangen bibliotek samarbeider med de tre andre Astafjordbibliotekene, det vil si bibliotekene i Gratangen, Salangen og Ibestad kommune. Astafjordsamarbeidet har løftet bibliotektilbudet i regionen og de har nylig vedtatt en felles bibliotekplan.

Biblioteket brukes mye av skolens elever gjennom skoledagen og når det er kveldsåpent på onsdager er det i følge biblioteksjefen «kul på veggene».  Det er også mulig å benytte et tilstøtende rom hvor det er godt lydanlegg, skjerm og prosjektor tilgjengelig, til større arrangementer. Og de har et studierom (med lyd/bilde fasiliteter) som også benyttes som møterom og leserom.

Men man må fornye seg for å være attraktiv og innbydende som arbeids- og møtested.  Vegger, møblement og gardiner var gamle og slitte, og bar preg av 90-tallets farger og stil. Biblioteksjefen ønsket en mer tilpasset innredning, for å kunne møte de ulike behovene som de ulike brukerne har. Her gikk vi inn med små midler, men en meget handlingskompetent og kreativ biblioteksjef har fått veldig mye ut av lite – og lokalene framstår nå som nye og moderne.

Selv om lokalet ikke er så stort har man fått plass til soner for barn med plass til høytlesning og et sted hvor ungdommen kan stikke seg litt bort, en aktiv sone og en mer stille arbeidssone med små lesealkover og plass til gruppearbeid. Mye er basert på gjenbruk, litt er nyinnkjøpt og veggene er malt i lekre farger.

Det ble arrangert workshop i Lavangen 10. september, sammen med representanter fra biblioteket, frivillighetssentralen og skolen. Workshopen ble ledet av prosjektleder Marit A. Somby og interiørarkitekt Terese Simonsen fra Steinsvik arkitektkontor.

Barneavdelingen på Lavangen bibliotek

Barneavdelingen på Lavangen bibliotek – førbilde

 

Viktige perspektiver som vi har drøftet i Lavangen:

  • Biblioteket får nå trådløs internettilgang. Hvor mange pcer trenger man? Kjøpe inn Ipad?
  • Bruk av rommene som omkranser biblioteket, f.eks «kantina».
  • Nøkkel til biblioteket – registreringssystem snart på plass slik at man kan låne ut nøkkelkort, som vil gjøre biblioteket mer tilgjengelig på ettermiddagstid.
  • Utlån av div. teknisk utstyr administreres fra biblioteket.
  • Samle «lærerbiblioteket» på biblioteket – står rundt på skolen nå.
  • Få på plass selvbetjeningsløsning.
  • Nye hyller eller bytte hyller med det kommunale arkivet når de skal flytte?
  • Lavangen bibliotek har ca. 13 000 bøker/media nå – redusere?
  • Trespråklig skilting – mulig å få språkmidler?

 

Flott sofa for de som vil lese aviser og være sosial. Foto: Fotogjeteren

Flott sofa for de som vil lese aviser og være sosial. Foto: Fotogjeteren

 

Barnekroken er blitt mye lysere og finere. Foto: Fotogjeteren

Barnekroken er blitt mye lysere og finere. Foto: Fotogjeteren

 

Lesealkover rummer mange ivrige lesere. Foto: Fotogjeteren

Lesealkover rummer mange ivrige lesere. Foto: Fotogjeteren

Inngangspartiet. Foto: Fotogjeteren v/Rune Jensen

Inngangspartiet. Foto: Fotogjeteren v/Rune Jensen

 

«Bibliotekromprosjektet har bidratt til en (ganske) total fornying av kommunens bibliotekrom. Nye farger, mye ny innredning og merking som vises. Kundene er fornøyd – og gode tilbakemeldinger gjør oss fornøyd». Biblioteksjef, Lavangen kommune