Bli-kjentleker

Da vi arrangerte workshop med ungdommer var det fint å bruke oppvarmingsleker for at vi skulle bli tryggere på hverandre og løse opp stemninga. Ved å bruke øvelser som ofte blir brukt som oppvarming til teatersport får man skjerpet både kreativiteten og konsentrasjonen.

Navn + dyr

Deltakerne finner et dyr som begynner med samme bokstav som sitt eget navn. For eksempel Guro Gris eller Marit Maursluker. Alle står i en ring. En begynner med navnet og dyret sitt. Nestemann skal først si navnet og dyret på den første, og så sitt eget. Nestemann der igjen skal se de to første og så videre. Hvis noen bommer må vi begynne på nytt der det stoppet opp. Slik fortsetter det til vi har gått en hel runde uten feil.Figur

Navn + noe vi er gode til

Deltakerne står i en ring. Så sier vi navnet vårt og en ting vi er gode til. Den som starter kan for eksempel si jeg heter Trine og jeg kan trampe. Så sier nummer to du heter Trine og du kan trampe. Jeg heter Håkon og jeg kan hogge. Sånn fortsetter man runden gjennom ved at nestemann gjentar det alle før en hadde sagt, og så sier sitt navn og hva man kan. Det blir vanskeligere og vanskeligere etter hvert, og mye latter. Etterpå tar vi runden en gang til bare motsatt vei. Dette løser godt opp og med å knytte en aktivitet til navnet blir det mye lettere å huske.

Etter en lang dag er det vanskelig å holde konsentrasjonen. Derfor er det bra å bruke fysiske konsentrasjonsøvelser for stimulere ungdommene til å fortsette. Disse øvelsene passer også utmerket til voksne.

 

Zip-zap

Alle deltagerne stiller seg i en ring med ansiktene inn mot hverandre. En begynner med å si ”zip” og sender zippen av gårde til sidemannen på venstre side ved å klappe hendene sammen mot ham eller henne. Sidemannen sender ”zippen” videre ved å gjøre en bevegelse mot sin sidemann til venstre, samtidig som hun også sier ”zip”. Slik fortsetter ”zippen” rundt i ringen. Men man kan også snu den og sende den til høyre. Då klapper man hendene sammen og sier «zap». Man «zipper» til venstre og «zapper» til høyre. Hvis man «zipper» eller «zapper» i feil retning er man ute. Dette skal gå fort! Man skal ikke ha tid til å nøle.

Hvis dette blir for enkelt kan man avansere med å ta inn «boing». Den som får Zippen mot seg kan rette seg mot en person i ringen som ikke står ved siden av, klappe hendene sammen og kaste over en ”boing”. Da må den personen som mottar ”boingen” må «zippe» eller «zappe» til høyre eller venstre. Man kan ikke «boinge» tilbake.