Kåfjord folkebibliotek

Kåfjord kommune har to bibliotek. Hovedbiblioteket ligger i Olderdalen og så er det en filial i Manndalen. Filialen i Manndalen ligger flott plassert, med nye lokaler, i Senter for nordlige folk. Man har jobbet for et nytt bibliotek i Olderdalen i mange år, men avventer nå at skolestrukturen i kommunen skal falle på plass, før man kan begynne å  jobbe med den saken igjen. Man ønsker å flytte biblioteket, som nå ligger i et slitent næringsbygg, over veien og nærmere skolen og det som nå oppfattes som sentrum.

Nye lokaler i Olderdalen er nødvendig for utvikling av bibliotektjenesten. Det er behov for rom til ulike aktiviteter og brukergrupper. Kåfjord folkebibliotek i Olderdalen har ikke studieromsfasiliteter. Det må jobbes med rommet for å gjøre bedre plass til folk, lokalet føles «overfylt» av hyller og bøker. Man ønsker å gjøre en midlertidig endring der man er i avvente av hva som skjer med kommunens flytteplaner.

Bilder fra kartlegginga i Olderdalen på Flickr

Kåfjord kommunes nettsider

Bibliotekets nettsider