Tromsø bibliotek og byarkiv

Tromsø bibliotek og byarkiv åpnet høsten 2005 i bygningen som før huset Fokus kino. Les mer om husets historie, arkitektur og utsmykking. Biblioteket er et levende hus, som trekker til seg både byens innbyggere og besøkende i stort monn. Biblioteket er anerkjent for sin flotte arkitektur, men utmerker seg også med et veldig høyt aktivitetsnivå, spennende prosjekter og sin åpne og inkluderende lavterskelkultur.

Tromsø bibliotek i flott kveldslys. Fotograf: Per Ivar Somby

I tillegg til hovedbiblioteket er det to filialer i bydelene Kroken og Tromsdalen, og en egen barnebokbuss som kjører i Tromsø og Karlsøy kommune. Bibliotekets ansatte er for tiden også involvert i utarbeidelse av ny bibliotekplan som vil gi føringer for de kommende årenes fokus. Biblioteket er involvert i arbeidet med å få Tromsø by utnevnt til UNESCO litteraturby, noe som vil ha innvirkning på aktiviteter og gi nye utfordringer i forhold til tilgjengelighet og lokaler.

Biblioteket er et kunnskapssentrum. Mange studenter bruker biblioteket som studiested, grupperommene er konstant opptatt, leksehjelpa (som biblioteket driver sammen med Røde Kors) er åpen tre dager i uka, forbruket av trådløst nett er enormt og man trenger bedre fasiliteter for datakurs mm. En idé er å bygge om deler av mezzaninen til organisert læring. Biblioteket yrer av besøkende i hele åpningstiden og fungerer godt som møtested, også for byens fremmedkulturelle befolkning. Man savner en kafé og burde hatt flere «intime» soner. Brukerne føler seg som hjemme og ommøblerer lokalet etter sine behov. Det er stor slitasje på inventaret, det brukes mye tid til vedlikehold og mange møbler er klar for utskiftning. Man trenger et løpende vedlikeholdsprogram på budsjettet, enten i form av penger til nye møbler eller en stillingsressurs.

Eventyrrommet i bibliotekets barneavdeling er bygd om og har fått nye møbler og audiovisuelt utstyr. Rommet åpnes kun til arrangementer og fungerer godt. Fra høsten 2012 vil informasjons- og debattforumet «Internasjonalt seminar» finne sted på biblioteket. Dette er et godt innarbeidet arrangement i byen og et samarbeid mellom byens humanitære organisasjoner, solidaritetsorganisasjoner og studentorganisasjoner. Det er nå kjøpt inn en del nytt arrangementsutstyr i den forbindelse og man ønsker seg en storscene på plan 2.

Tromsø bibliotek og byarkiv har til nå vært heldig stilt i en stram kommuneøkonomi, og har i stor grad vært skjermet fra økonomiske nedskjæringer. Men de kjenner på behovet for vedlikehold etter sju års drift i huset og ser at det mangler rom for og til tider kan ha problemer med å kombinere de mangeartede aktivitetene som skjer i huset. Det er behov for utbygging og omorganisering.

Bilder av Tromsø bibliotek og byarkiv

Kommunens nettsider

Bibliotekets nettsider

Bibliotekets blogg iFokus