Fireromsmodellen

I arbeidet med bibliotekplanen brukte vi den danske rapporten Folkebibliotekerne i videnssamfunnet som inspirasjon. Her presenteres en ny modell for folkebiblioteket i viten- og opplevelsessamfunnet som beskriver bibliotekets roller gjennom et inspirasjonsrom, et læringsrom, et møterom og et performativt rom. Modellen gir et godt bilde av fire likeverdige perspektiver for framtida. I prosjektet har vi brukt den samme inndelingen som et strukturelt arbeidsverktøy, både teoretisk og praktisk, og i samtale med parter som ikke kjenner bibliotek så godt. Modellen har gjort at vi har kunnet fokusere på de fire områdene på en mer konkret måte. Vi tok utgangspunkt i modellen og lagde «våre egne» ord på dem og har fire fokusområder som vi har jobbet med siden:

  • Berikende – biblioteket som kunnskapssentrum
  • Inkluderende – biblioteket som møtested og sosialt sentrum
  • Inspirerende – biblioteket som kultur- og litteratursentrum
  • Skapende – biblioteket som aktivitetssentrum

I bacheloroppgaven «Hvad synes du? En analyse af 4-rumsmodellen» skrevet av to studenter ved Det Informationsvidenskabelige Akademi ved Københavns universitet i 2013 konkluderes det med at det finnes noen utfordringer i forbindelse med implementering av fireromsmodellen. De peker på at modellen må settes inn i en lokal kontekst, at det kan være utfordrende «å tenke utenfor boksen» og at modellen må fylles med innhold ved hjelp av følgetekster.

element-38

Vår erfaring med å bruke modellen er positiv. Biblioteksjefene i fylket bruker også begrepene nå, så vi har fått et felles «språk» – og det er veldig bra for det videre samarbeidet og felles forståelse. Fokusområdene har ikke blitt oppfattet som begrensende, men det er selvfølgelig perspektiver som ikke dekkes av dem. I intervjuguidene til kartleggingen måtte vi blant annet tilføye ekstraspørsmål i forhold til planverk, samhandling i kommunen, ressurser og lokale utfordringer. For å lette forståelsen har vi har også alltid begynt workshoper og møter med å fortelle om fokusområdene og bibliotekenes samfunnsrolle.

Teksten er hentet fra artikkel skrevet til IFLA-konferansen i Paris i august 2014, skrevet av prosjektleder Marit A. Somby