Bli-nybibliotek

På grunn av at en av kommunene likevel ikke ble med i prosjektet, var det midler igjen på budsjettet da prosjektet nærmet seg avslutning. Det ble besluttet å lyse ut disse midlene til små oppgraderinger av bibliotekrommene i Troms. Det kunne være en krok som trengte oppgradering, inventar eller endringer for å gjennomføre en aktivitet eller utstyr for å inkludere en ny brukergruppe. Alle folkebibliotekene ble oppfordret til å søke, også de som tidligere hadde fått prosjektmidler.

Søknadsfrist var i slutten av oktober 2014 og arbeidet skulle være utført innen utgangen av året. Disse midlene skulle være enkle å søke på og det skulle skrives en enkel rapport i etterkant. Søknaden skulle være en kort beskrivelse med budsjettforslag og framdriftsplan og rapporten skulle være på maks en A4-side og inneholde regnskap og før/etter-bilder.

Potten var på 100 000 og vi satte ingen begrensninger på beløpsstørrelse. Tildelingen ble gjort ut fra hvor mange søknader som kom inn, omsøkte tiltak og vårt kjennskap til kommunene og brukergruppene. Det kom inn mange gode søknader og det viste seg at vi hadde ubenyttede midler fra prosjektet Folkebibliotek som litteraturhus som passet til våre kriterier, så potten ble til slutt på 165 000.

Følgende bibliotek ble tildelt midler:

  • Tromsø bibliotek og byarkiv fikk kr 25 000 til ominnredning av hovedskranke på plan 0.
  • Berg folkebibliotek fikk kr 20 000 til å skape gode sitteområder.
  • Målselv bibliotek fikk kr 30 000 til flytting og oppgradering av ungdomsavdelingen.
  • Sørreisa folkebibliotek fikk kr 25 000 til fornying av barne- og ungdomskrok.
  • Lavangen bibliotek fikk kr 25 000 til innkjøp av ekstra stoler.
  • Gratangen bibliotek fikk kr 40 000 til innkjøp av høyttaleranlegg og myke sittemøbler til ungdomsavdeling.

Rapporter:

Berg

Gratangen

Lavangen

Malselv

 

Det nye aktivitetsrommet på Berg folkebibliotek. Foto: Brita Esaiassen

Det nye aktivitetsrommet på Berg folkebibliotek. Foto: Brita Esaiassen

 

Snart klar med nye "ungdomskrok" på Målselv bibliotek. Foto: Rita Kramvig

Snart klar med nye «ungdomskrok» på Målselv bibliotek. Foto: Rita Kramvig