Nordreisa bibliotek

Nordreisa bibliotek ligger sentralt på Storslett, i Haltibygget som også huser  kvenkultursenteret, Halti nasjonalparksenter og diverse næringsvirksomheter. Her ligger også Nord-Troms studiesenter som biblioteket lenge har hatt et utstrakt samarbeid med. Planlegging av en omfattende utbygging (Halti II) er i gang og biblioteket er med i prosessen.

Man er fornøyd med lokalene, og har god plass (544 kvm). Biblioteket er synlig i kommunen og man har klart å skjerme det også i trange budsjettider. Biblioteket er godt utstyrt for læringsaktiviteter med to romslige grupperom som er mye i bruk og små lese-avlukker som skaper ro til studier. Kjelleren har et stort potensiale, men deler av den fungerer nå som et åpent magasin. Studenter og skoleelever er helt klart den største brukergruppen. Studentene har nøkkel til biblioteket, men alarm på hele huset setter endel begrensinger.

Halti lånes en god del ut til lag og foreninger på kveldstid, men biblioteket brukes ikke så mye på den måten. De har mange pensjonister som låner bøker, men de oppholder seg ikke lenge i biblioteket. de ansatte ønsker å tilrettelegge bedre for denne gruppa, kanskje en kaffemaskin, lesesirkel på formiddagen eller lignende kan hjelpe? Biblioteket er lite besøkt når de har lørdagsåpent, de lurer på om de kanskje heller skulle ha åpent på søndager? Nordreisa bibliotek har arrangert «Ole bok» i 9 år. Det er et arrangement hvor man inviterer foreldre og barn, leser og overrekker bokgaver til 0-, 2-, 4- og 6 -åringer. Man ønsker seg bedre møbler for å kunne sette fram ved arrangementer. Det største ønsket nå er å få pusset opp og utviklet kjelleren, særlig med tanke på ungdomsgruppa.

Sittekrok Nordreisa

Sittekrok NordreisaBilder fra kartlegginga på Flickr

Nordreisa kommunes nettsider

Bibliotekets nettsider