Balsfjord folkebibliotek

Balsfjord folkebibliotek ligger i sentrum av Storsteinnes, i andre etasje i et forretningsbygg. Det har vært en lang debatt i det politiske miljøet om hvor biblioteket skal ligge og at få bruker biblioteket. Man ønsker å flytte biblioteket opp til samfunnshuset og idrettsarenaen. Da vil man også komme nærmere skolen. Både politikerne og den administrative ledelsen er klare på at man må lage en plan for Balsfjord bibliotek og få løfta opp både lokaliseringsspørsmålet og spørsmålet om hvilket innhold biblioteket skal ha politisk. Biblioteket har en fast brukerkrets, men få arrangementer og avtaler med andre lag- og foreninger. Håpet er at en flytting ville gjøre biblioteket mer tilgjengelig for folk på ettermiddagen og skape mer aktivitet.

 

Barnekroken på Balsfjord folkebibliotek

 

Biblioteket har store vindu som vender ut mot en parkeringsplass. Disse vinduene kunne fint utnyttes bedre for å synliggjøre biblioteket f.eks ved hjelp av tekst og mer belysning. De siste årene er det blitt jobbet med hovedrommet i biblioteket for å tilrettelegge bedre med ulike sittegrupper og småavdelinger.  Bibliotekrommet er ganske stort og oversiktlig, men bærer preg av eldre møbler og at det trengs en oppgradering. Innerst i biblioteket har de et rom som står klart til å innredes for den unge brukergruppen.

Bilder fra kartlegginga på flickr

Balsfjord kommunens nettsider

Bibliotekets nettside