Gratangen folkebibliotek

Gratangen kommune planlegger kombinasjonsbibliotek i nye lokaler. Det nye bibliotekrommet på Gratangen skole er spennende utformet og vil i tillegg til folke- og skolebibliotek også inneholde kulturhusfunksjoner. I samarbeid med skolen og bibliotekets ansatte er det satt i gang en arbeidsprosess basert på inkludering av alle involverte parter med fokus på samarbeid og felles organisering. Det er opprettet en egen arbeidsgruppe som jobber med å beskrive lokalsamfunnet og funksjonene som skal inn i dette sambruksarealet. Gratangen kombinasjonsbibliotek inngår i bibliotekromprosjektet som et pilotprosjekt.

Et nytt bibliotek åpner en ny verden med nye brukergrupper og samarbeidspartnere. I Gratangen jobber de systematisk og godt i forhold til hvilke funksjoner som skal inn i rommet og hvordan de skal trekke brukerne med seg inn i det nye og etablere biblioteket som en naturlig møteplass. Astafjordsamarbeidet har også vært veldig fruktbart med tanke på bibliotekets synlighet.

9. og 10. august 2012 arrangerte vi workshop i Gratangen sammen med arkitekt og designer Mette Milling fra Danmark. Mette har våren 2012 vært gjesteforeleser på studiet Dok 2030 Bibliotekrom på Universitetet i Tromsø og vi har nå knyttet henne til oss som konsulent i bibliotekromprosjektet. Det er et veldig fruktbart samarbeid som vi håper vi får mye ut av fremover. Hun har kjørt mange samhandlingsprosesser med bibliotek og andre i Danmark og vi har veldig tro på hennes måte å tilnærme seg en endringsprosess på.

Utgangspunktet er: Hva skal vi gjøre i disse lokalene? Og hvordan kan lokalene tilpasses til bruken på best mulig måte?

Dag 1 under workshopen jobbet vi med å beskrive hvilke aktiviteter/funksjoner som skal inn i bibliotekrommet, hvilke målgrupper fins og hva slags ulike behov har dem. Deretter fordelte vi alle disse aktivitetene under fire fokusområder: Læring, Performance, Møte og Inspirasjon.

Dag 2 under workshopen ble brukt til å sitte sammen med Mette og tegne/skissere møbleringsplan, «designe» møbler og diskutere ulike forslag til løsninger. Veldig spennende arbeid, og ikke minst – inspirerende og samlende for de involverte!

Gratangen kommunes nettsider

Bibliotekets nettsider