Lenvik folkebibliotek

Lenvik folkebibliotek ligger i kommunehuset, og har felles inngang med kulturhuset og kinoen. De er inne i en spennende prosess med flytting til sentrum, midt i smørøyet på Finnsnes, og samlokalisering med Midt-Troms Museum, studiesenteret på Finnsnes, Newtonrommet og diverse interkommunale tjenester i den nye Kunnskapsparken Finnsnes. Universitetsbiblioteket er også en svært viktig samarbeidspart, i og med at man ønsker å tilby studentene fagbibliotekfunksjoner på læringssenteret. Tanken er at biblioteket skal være hjertet i dette kunnskapshuset og at det skal være mest mulig samkjøring og samarbeid mellom de ulike aktørene. Prosjektet Kunnskapsparken er inne i en samkjøringsprosess støttet av prosjekt- og utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket. Les mer om Kunnskapsparken.

Barneavdelinga på Lenvik bibliotek

Barneavdelinga

Bilder fra kartlegginga på Flickr

Lenvik kommunes nettsider

Bibliotekets nettsider