2012

Tidslinje 2012 – Bibliotekromprosjektet

17. – 18. januar

Oppstart med foredrag: Indretning er en måde at tænke på og workshop i regi av arkitekt M. Milling

23. – 24. januar

Studietur for arbeidsgruppa til Buskerud fylkesbibliotek, Lørenskog bibliotek, Bjørnholt kombinasjonsbibliotek.

April, mai, juni

Kartleggingsbesøk til alle bibliotekene i fylket.

7. mai

Bibliotekromseminar: Gjennomgang av studentprosjekter (Dok2030) og erfaringsutveksling. Foredrag av arkitekt M. Milling om prosess og erfaringer med samhandling mellom forskjellige brukere i samme (kultur)hus og presentasjon.

9. – 10. august

Workshop Gratangen bibliotek.

August, september oktober

Kartleggingsbesøk til alle bibliotekene i fylket.

31. oktober. – 2. november

Studietur til Danmark for bibliotekansatte i Troms fylke.