Skånland folkebibliotek

Skånland folkebibliotek ligger på Evenskjer, i et næringsbygg plassert litt nedenfor det som anses som sentrum av bygda. Det foreligger nå konkrete planer om å flytte biblioteket til kommunehuset. Kommunehuset ligger «vegg i vegg» med nærbutikkene og langs hovedvegen. Håpet er at biblioteket da skal bli mer tilgjengelig for kommunens innbyggere, kanskje man ved å se på samhandling mellom kommunehusets andre aktører kan få til utvidede åpningstider? Lokalet man skal flytte til er ikke større enn dagens bibliotek, men det vil være positivt for bibliotekets synlighet og med gode løsninger kan man lage et funksjonelt rom for alle brukere. I tilknytning til det nye lokalet ligger et lyd/bildestudio som også biblioteket vil få tilgang til.

Biblioteket arrangerer aktiviteter for barn og unge. Barnehagen kommer ofte innom og også elever fra Skånland sentralskole. Biblioteket gjestes ofte av sine faste avislesere, men det har vært vanskelig å få til arrangementer som trekker voksne brukere. Noen lag og foreninger bruker biblioteket som møtested, blant annet historielaget.

 

Utsyn fra barneavdelinga i dagens bibliotek

Utsyn fra barneavdelinga i dagens bibliotek

Bilder fra kartlegginga på Flickr

Skånland kommunes nettsider

Bibliotekets nettsider