Lavangen bibliotek / Loabát girjerádju

Lavangen bibliotek er et kombinasjonsbibliotek som er samlokalisert med Lavangen skole.Ved siden av skolen ligger en ny idrettshall som er mye brukt om ettermiddagene. Biblioteket er synlig og mye brukt av lokalbefolkningen. Lavangen bibliotek samarbeider med de tre andre Astafjordbibliotekene som er Gratangen, Salangen og Ibestad bibliotek. Astafjordsamarbeidet har løftet bibliotektilbudet i regionen og de er nå igang med å utarbeide en felles bibliotekplan.

Lavangen er en samisk kommune og det bør derfor skiltes mer på samisk i biblioteket. Det er også en kvensk tilknytning i kommunen, selv om det ikke er like synlig nå. Kommunen fokuserer på «tre stammers møte».

Biblioteksjefen mener at man har gode rom og det er også mulig å benytte et tilstøtende rom til større arrangementer hvor det er godt lydanlegg, skjerm og prosjektor tilgjengelig. Biblioteket har studierom med lyd/bilde-fasiliteter som også benyttes som møterom og leserom. Det er datamaskiner tilgjengelig, men de står på høye bord med barstoler, noe som kan gjøre dem utilgjengelig for enkelte brukergrupper. Man ønsker seg et datarom. Barnekroken er mye brukt, særlig på onsdager når biblioteket er åpent på ettermiddagen. Skolens bruk dominerer på dagtid, man ønsker seg bedre tilrettelegging for arrangement med skoleklasser.

Halve biblioteket er «på hjul», det betyr at man kan flytte unna og gjøre plass til arrangementer. Men det er nødvendig å fornye seg for å være attraktiv og innbydende som møtested, møblementet og gardiner med mer er gammelt og slitt. Biblioteksjefen ønsker en mer fleksibel innredning, men har ikke penger til inventar på sitt budsjett. Man er veldig interessert i å sjekke ut om biblioteket kan gjøres mer tilgjengelig utover åpningstiden, f.eks med en «Nøkkel til biblioteket»-ordning. Ønsker å legge bibliotekrommet bedre tilrette for barnehagegruppen som kommer fast hver onsdag.

Biblioteket samarbeider med mange lokale lag og foreninger, frivillighetssentralen og språksenteret Astavuona giellagoahti. Biblioteket er ikke involvert i skolens planleggingsarbeid, men det finnes en samarbeidsavtale som bør revideres. Biblioteket er ikke involvert i DKS.

Biblioteksjefen deltar i lederforum og kan løfte fram biblioteket i viktige saker. Føler at biblioteket er «med på alt» og at det er nær kontakt og god dialog med kommunens politikere og den administrative ledelsen.

Biblioteksjef i Lavangen kommune, Anne Strømmesen

Biblioteksjef i Lavangen kommune, Anne Strømmesen

Bilder fra kartlegginga på Flickr

Lavangen kommunes nettsider

Bibliotekets nettsider