Å få ting til med små midler

Det handler om å tenke kreative løsninger for å få til det man ønsker. Har vi en plan så er det utrolig hva som kan avstedkomme. «Det går an å tenke utvikling selv om vi ikke har så mye penger», sa rådmannen i Bardu kommune. Kanskje det er lurt å tenke utvikling først og så kommer kanskje pengene etter hvert. Vi har i alle fall erfart gjennom bibliotekromprosjektet at det er mulig å få utløst mer midler enn man tror når man bare har en plan. Til sammen i prosjektet har vi fått utløst nesten 2 millioner i prosjektmidler fra kommunene, dobbelt så mye som det som var forventet og krevd i utgangspunktet som matchingsmidler fra kommunene.

Vi har hele tiden hatt en idé om at det må være mulig å få gjennomført endringer uten at man har så mange penger tilgjengelig. Mye av endringen skjer i hodene våre og ved hjelp av litt kreativitet og nye innfallsvinkler kan man få gjort mye uten at det koster så mye. Det er dyrt med nye møbler, særlig hvis de skal ha en viss kvalitet. Men trenger man alltid kjøpe dyre lenestoler til 15 000 kr pr stk. for å ha i biblioteklokalet? Trenger man å ha møbler som er beregnet for å vare i tiår? Kan det være like greit med en stol fra en billigere leverandør til 2000 kroner? Hvor lenge skal en sofa egentlig vare? Dette er en diskusjon man må ta.

Bardu bibliotek tallerkenhyller

Gamle bokhyller har fått nye endehyller i Bardu folkebibliotek Foto: Fotogjeteren v/Rune Jensen

Vi elsker historien om biblioteket som byttet hyller med arkivet. Biblioteksjefen i Lavangen kommune fikk nemlig nyss om at de på det kommunale arkivet hadde fått midler til å kjøpe nye hyller. Det fikk henne til å tenke; enn om arkivet overtar de hyllene som vi har i biblioteket nå – gode, solide greier, men feil farge… og så får biblioteket nye hyller i stedet? Som sagt så gjort, hun la fram forslaget og fikk ja!

Vi liker gjenbrukstankegangen og ble veldig inspirert i forhold til det under vår studietur til Danmark i 2012. På biblioteket i Grindsted hadde de nemlig fått malt sine gode gamle hyller fra 70-tallet og det så veldig flott ut. Bardu bibliotek har gjort det samme nå i sitt bibliotekromprosjekt. Malingen av hyllene der er gjort i dugnad i samarbeid med asylmottaket, uten store omkostninger (15 000 kr for utstyr/maling) og med et sosialt perspektiv med på kjøpet. Beboerne på mottaket får bidratt til lokalsamfunnet og biblioteket blir et sted som de har en eierskapsfølelse til. Nye hvite sidevanger er blitt bestilt til de gamle hyllene og merking av hyllene kjøpes fra leverandør som tilbyr veggdekor med mer på nettet.

En annen idé vi har er å se på hva som skjer av utvikling ellers i kommunen og få biblioteket inn i budsjettet. Hvis skolen er under oppussing og det lokale biblioteket er definert som skolebibliotek, er det ikke da naturlig at biblioteket også får sin del av midlene – sånn at bibliotekrommet kan tilpasses bedre til skoleelevenes bruk?

Når vi har arrangert workshoper ute i prosjektkommunene har vi alltid involvert bredt blant bibliotekets lokale samarbeidspartnere og aktører man har ønsket å utvikle sitt samarbeid med. En positiv effekt av dette er at disse aktørene «ser» hverandre på nytt. Reaksjonene har vært «hvorfor har vi ikke tenkt på dette før?» Her kan det komme fram løsninger som bidrar til at man samarbeider bedre, kan dele på utfordringer og utgifter og få mer igjen for de ressursene man har tilgjengelig.

 

Lavangen bibliotek

Barneavdelingen har blitt lysere og mer åpen med maling og nye billedbokkasser i Lavangen bibliotek Foto: Fotogjeteren v/Rune Jensen