Nordreisa bibliotek

«Vi skal utvikle kreative møteplasser, formidle identitet og kultur, og gi publikum inspirerende opplevelser og utvikling». (Visjon fra workshop i Nordreisa våren 2014)

Nordreisa bibliotek ligger i Haltibygget, sentralt på Storslett, som også huser kvenkultursenteret, Halti nasjonalparksenter og diverse næringsvirksomheter. Her ligger også Nord-Troms studiesenter som biblioteket lenge har hatt et utstrakt samarbeid med. En omfattende utbygging av Halti til kulturhus er i gang og biblioteket har vært med i prosessen hele veien. I det nye byggetrinnet kommer det inn blant annet kultur- og kinosal, black box og utstillingslokaler til Nord-Troms Museum. Prosjektet «En bålplass med elva – Samhandling og integrasjon for nyutvikling av Halti I og Halti II» samler alle aktørene på huset. Det er viktig å se hele huset under ett og finne gode løsninger for bruk, tilgjengelighet og bemanning, alle aktørene skal involveres og kjenne sitt ansvar. Det er viktig å skape en felles forståelse om vertskap for alle aktørene. Hvordan kan man samarbeide på best mulig måte?

Bibliotekromprosjektet har bidratt med midler til utvikling av fellesarealer og selve biblioteklokalet, hvor vi har satt av midler både til oppgradering av inngangsetasjen og egne midler til et ungdomsprosjekt. Sammen arrangerte vi workshop i mai 2014. Vi leide inn designer og arkitekt Mette Milling som konsulent. Fokus på workshopen var samhandling og samarbeid mellom de ulike aktørene på huset og hvordan innredningen på best mulig måte kan understøtte dette fellesskapet. I etterkant av workshopen leverte arkitekten planløsningsforslag som er grunnlaget for innredning og ombygging av fellesarealene og bibliotekrommet.

Om Nordreisaprosjektet på Mette Millings nettside

«Biblioteket kan brukes til mer enn jeg trodde!» (Ungdom, Nordreisa)

Et av de største ønskene som kom fram under kartleggingen i Nordreisa bibliotek var at de ønsket å få gjort noe med bibliotekets underetasje, kjelleren, særlig med tanke på ungdomsgruppa. I oktober 2014 var vi tilbake for å holde workshop sammen med 15 kreative og nysgjerrige ungdommer fra kommunen. De kom fra både ungdomsskolen og den videregående skole på Storslett.

Målet med workshopen var å knytte kontakt med ungdomsgruppa og skape et godt bibliotektilbud for unge på Storslett både fysisk, sosialt og digitalt:

  • Hva ønsker de å gjøre på biblioteket?
  • Hvordan kan vi tilrettelegge bibliotekrommet for de aktivitetene som ungdommen ønsker?

Ungdommene fikk komme med forslag til møblering, aktiviteter, utstyr og hva som skulle skje på biblioteket. Både Nordreisa bibliotek og fylkesbiblioteket hadde en fantastisk dag med ungdommene og fikk mye inspirasjon til den videre utviklingen av bibliotekets ungdomsavdeling.

Ungdommene trivdes og fikk sagt hva de synes er viktig i det "nye" lokalet på Nordreisa bibliotek.

Ungdommene trivdes og fikk sagt hva de synes er viktig i det «nye» lokalet på Nordreisa bibliotek.

 «Det blir dritbra det her…» (Ungdom, Nordreisa)