Evaluering

En viktig del av et prosjekt er evaluering. Både underveis for å kunne gjøre nye veivalg og ta beslutninger. Og ikke minst ved avslutning for å se hvordan arbeidet er gått, se på resultater og hva man skal ta med seg videre. Evalueringen gikk for seg i januar i 2015.

«Bibliotekromprosjektet har vært et spennende prosjekt å både delta i og observere. Det har vært spennende fokus på lokaler og innhold, samt funksjoner – nye perspektiver som har gitt nye bibliotekrom for brukerne. Bibliotekrommene i Troms fylke er garantert blitt mer spennende og attraktive med sin nye profil og sitt nye innhold». Biblioteksjef, Gratangen kommune

Vi har gjennomført evalueringen på flere måter:

element-03

 

En effekt som vi nå setter høyt, men som ikke var så uttalt i starten av prosjektet er at folkebibliotekene har utviklet sitt forhold til lokalsamfunnet og til politisk og administrativ ledelse i kommunen. Vi kan slå fast at dette prosjektet har ført til at bibliotekene i Troms har økt sin synlighet og styrket sin rolle lokalt. Vi har bygd kompetanse på mange nivå og vi mener at vi er bedre rustet i møte med utfordringene og de nye kravene bibliotekene står overfor i nær fremtid. Vi har også fått mange «nye» og oppgraderte bibliotekrom, som er bedre tilpasset aktivitetene som skal skje der.

«Biblioteket har definitivt blitt mye mer synlig for ledelsen. Mulighetene som ligger i biblioteket som møteplass og kulturarena er styrket. Biblioteket blir nevnt i flere sammenhenger, for eksempel deltar jeg på møter hvor det jobbes med å øke bolyst i kommunen». (Fra evalueringen. Biblioteksjef, Bardu kommune)

Studieturen til Danmark høsten 2012 trekkes fram som en god start og svært lærerik og artig opplevelse i evalueringen. Her er hele gjengen samlet i amfiet på Mårslet skolebibliotek utenfor Århus.

Studieturen til Danmark høsten 2012 trekkes fram som en god start og svært lærerik og artig opplevelse i evalueringen. Her er hele gjengen samlet i amfiet på Mårslet skolebibliotek utenfor Århus.