Bibliotekromseminar

I november 2013 arrangerte vi bibliotekromseminar med fokus på å bruke det vi allerede har lært og tenke utvikling. I tillegg fikk utviklingsprosjektene presentert sine løsninger og dele erfaringer. Et konkret mål for seminaret var at alle deltakerne skulle reise hjem med minst en endringsoppgave som kan settes ut i livet i eget bibliotek. Her utfordra vi også deltakerne på temaet endringskompetanse og hvorfor det kan være så vanskelig å få gjennomført ting. Vi fikk endel tilbakemeldinger som gjør at vi ser at arbeidet vi har gjort de siste to årene har gjort en forskjell. Biblioteksjefene som deltok på seminaret utrykte og viste at de har lært mye de siste årene og signaliserte at de var veldig fornøyd med at vi ikke står og forteller hva de skal gjøre, men lar dem tenke selv!

Biblioteksjef i Lavangen Anne Strømmesen legger fram sitt prosjekt

Biblioteksjef i Lavangen Anne Strømmesen legger fram sitt prosjekt

Kompendium som ble delt ut med interessante og inspirerende artikler.

Oppsummering Evaluering av bibliotekromseminaret

PROGRAM

Onsdag 20. november Hva
Kl. 11.00 Avgang fra Prostneset med felles buss
Kl. 12.00 Lunsj og innlosjering
Kl. 13.00 Velkommen og innledning v/Marit
Kl. 13.30 – 15.15 Se hva vi har fått til!Bibliotekromprosjektene presenterer seg – med fokus på det lokale samarbeidet og arbeidsprosessen.Vi drar på Skypetur til Gratangen bibliotek og Lenvik bibliotek.v/Trine, Marit og prosjektbibliotekene
Kl. 15.15 Hvor kan vi hente inspirasjon?Et lite utvalg nettløsninger, artikler mm v/Marit
Kl. 15.45 Pause med litt å bite i – suppe med brød, kaffe/te
Kl. 16.15 – 18.00 Idétorg – problemstillinger og utfordringer i ditt bibliotek – danne grupper og begynne diskusjonen.

 

Torsdag 21. november Hva
Kl. 9.00 – 9.30 God morgen – oppstart – vi samler trådene fra i går
Kl. 9.30 – 11.30 Gruppene jobber sammen med sine problemstillinger
Kl. 11.30 – 13.00 Oppsummering, samtale og diskusjon rundt problemstillingene i plenum
Kl. 13.00 – 14.00 Lunsj
Kl. 14.00 Buss tilbake til Tromsø