Selvbetjening

Vi har etterhvert fått flere enkle selvbetjeningsløsninger i bibliotekene, blant annet i Lavangen, Karlsøy og Bardu.

Det skal ikke mer til enn en skjerm og en scanner, så kan folk selv enkelt låne bøker selv.

Sjølbetjent utlån i Karlsøy ved hjelp av berøringsskjerm (Laget av Aud Tåga)

Selvbetjent utlån på Karlsøy

Selvbetjent utlån og touchskjerm med informasjon om biblioteket og kommunen på Karlsøy folkebibliotek