Tilbakemeldinger

Hva kunne vi gjort annerledes?

I evalueringen spurte vi deltakerne om hva de skulle ønske at vi hadde gjort annerledes hvis vi skulle ha gjennomført prosjektet på nytt. Svarene vi fikk gikk blant annet på at det burde være enda mer fokus på kassering og samlingsutvikling i begynnelsen av et prosjekt, fordi det er mye å rydde bort før man kan gjøre endringer i bibliotekrommet. Det kom også fram et ønske om at bibliotekene som ikke ble valgt ut til prosjektbibliotek likevel kunne blitt mer involvert i prosjektet. Dette på grunn av at man da kunne ha fått et enda bedre utbytte selv om man ikke hadde lokale prosjekter.

Det kom også en tilbakemelding på at pengene burde være mer likt fordelt og et ønske om enda mer direkte og tydelig kontakt med kommuneledelsen. Dette for å holde fokus oppe hos dem i forhold til biblioteket i og med at biblioteksjefene ofte har reduserte stillinger og veldig mange oppgaver som skal løses. Ansvar for bibliotekromprosjektet har kommet på toppen av alt annet og dermed krevd mye. Da blir det enda tyngre om man ikke har støtte fra egen ledelse, eller kjenner på at vi fra fylkesbiblioteket kunne ha gjort mer.  I tillegg understrekes nødvendigheten av gode avtaler som sikrer at alle vet hvem som skal være med og bestemme hva og hvilke forventninger man har til hverandre. Noen ønsker enda sterkere krav til framdrift fra oss i prosjektledelsen og enda tydeligere planlegging. Til slutt et ønske om at man har mer fokus på hva som finnes av tilgjengelige ressurser og planlegger ut i fra det.

Prosjektleder Marit A. Somby viser fram publikasjonen om Bibliotekrom i Troms. Foto: Guro Nesse

Prosjektleder Marit A. Somby viser fram publikasjonen om Bibliotekrom i Troms. Foto: Guro Nesse