Salangen bibliotek

Salangen bibliotek ligger i kulturhuset, flott plassert i nærheten av musikkbinge, idrettshall og Salangen Skole, som har vært under en stor rehabilitering. Biblioteket er også definert til å være skolebibliotek og man forventer mer bruk fra skolen sin side nå når elevene er tilbake etter å ha vært borte i to år. Biblioteket har et flott rom, det er høyt under taket og har god plass. Og det er det behov for siden kommunen i tillegg også er en stor aktør på flyktninge- og asylområdet og blant annet huser mange unge asylsøkere som er storbrukere av biblioteket. Denne gruppa bruker biblioteket aktivt for å holde kontakten med hjemlandet via internett og det skaper en del støy og aktivitet som kan være utfordrende for andre brukere.

Et annet viktig perspektiv er hvordan biblioteket samhandler med de øvrige kulturaktørene i kulturhuset og i lokalsamfunnet forøvrig for å øke aktivitetsnivået og tilgjengeligheten til biblioteket. Det var ønskelig at Salangen bibliotek utvider sitt samarbeid med skolen, og at prosjektet involverer bedre tilpassing av rommet som læringsarena og møteplass.

«Har fått på plass 6 studieplasser som vi er svært fornøyd med. Har også fått arbeidsplasser slik at skolen kan ha gruppearbeid i biblioteket. Ellers framstår jo biblioteket med et nytt ansikt, og vi har fått byttet ut en del ting som virkelig trengte det». Biblioteksjef, Salangen kommune

Det ble arrangert workshop sammen med arbeidsgruppa og interiørarkitekt Terese Simonsen 11. september 2013. Med på workshopen var representanter fra skolen, barnehagen, asylmottaket, miljøtjenesten, ungdomsrådet og representanter fra kommunen.

 

Planløsningsforslaget fra interiørarkitekten

Planløsningsforslaget fra interiørarkitekten. Illustrasjon: Steinsvik arkitektkontor AS

Sammen med interiørarkitekt Terese Simonsen har vi funnet fram til en innredning som vi håper vil føre til en bedre samhandling mellom de ulike brukergruppene. Det er laget en bedre planløsning og nydesign av lesealkover som både kan brukes som avskjermede leseplasser og som støydempende «rom», for eksempel når man skal arbeide sammen eller bruke datamaskin og skype. Det har også blitt kjøpt inn en del nye møbler, gardiner og utstyr for å gjøre rommet mer innbydende.

Blant annet ønsket vi å dempe støyproblematikken og skape flere typer sitte- og arbeidsplasser og ulike soner i rommet. Bibliotekrommet i Salangen er stort og lyst, og her er blitt plass til både rolige lesesoner, arbeidssoner og en aktiv sone midt i rommet, hvor man også kan ha arrangementer. Alle eksisterende bokhyller er tegnet inn i forslaget.

Ellers inneholder forslaget disse løsningene:

  • Rommet i bakkant (garderoben) er innredet som Skype/datarom med ti bord som lett kan settes sammen eller flyttes på, hvis rommet skal brukes til annet. Kontoret er redusert noe i størrelse. Det foreslås at man bygger alkover, arbeidsstasjoner med tak, for å skjerme lyd.
  • I lesesonen ved inngangen er det plass til tidsskrifter og kaffeservering. Det foreslås at man gjenbruker bord man har fra før, men kjøper nye stoler. Det skal være bord mellom sofaene, men det er ikke tegnet inn på tegningen.
  • Skinnstoler med bord gjenbrukes.
  • Gjenbruk av bokkasser i aktivitetssonen, de bør males i andre farger. De buede veggene i midten, kan lages ved eksisterende hyller, fram til man får muligheten til å kjøpe nye. Åpning i midten, for å ha «kontakt» med resten av rommet. Bokhyller på begge sider. En lav hylle mellom ungdomskroken og aktivitetssonen. Lave bord med puffer til barn.
  • Støydempende flåter med akustisk himling over arbeidssonene – laga i stålramme.
  • Smartboard – eller whiteboard på veggen ved arbeidssone. Samme typer stoler overalt, og bord som kan flyttes på og settes sammen..