Å bygge luftslott

Det som har vært mest utfordrende i bibliotekromprosjektet er å holde prosjektene på et sånt plan at de er gjennomførbare. Både når det kommer til personalmessige og økonomiske ressurser har vi operert på et relativt beskjedent nivå. Flere av kommunene som har vært involvert har biblioteksjefer som er ansatt i halve stillinger, så det sier seg selv at overskuddet og muligheten til å drive med utviklingsarbeid i tillegg til driftsoppgaver og opprettholdelse av tjenesten forøvrig er lav.  At vi har fått til det vi har klart gjennom disse tre årene er meget imponerende og viser hvor mye våre samarbeidspartnere har lagt inn av engasjement i prosjektet.

Det er veldig viktig å forsikre seg om at arkitektene man jobber sammen med forstår konseptet bibliotek. De må også være godt informert om hva man har å rutte med når det kommer til tilgjengelige midler. Det handler om å være veldig tydelig i bestillingen man gjør og tett oppfølging hele veien. Det å ha mulighet for å justere og selv hente inn anbud på interiøret har vært viktig for oss.  Man må være veldig tett på og ikke slippe prosessen, da kan det fort bli feil. Hvis bestillingen gjøres av folk som ikke har fulgt hele prosessen kan man plutselig oppdage at ting som egentlig ikke passer eller er i forhold til plantegningen er akseptert.

Det er dyrt med interiørløsninger og møblement. Og det er vanskelig å vite hva ting koster når man ikke har laget det før. Hvis vi skulle ha vært veldig nøktern i utformingen av planer tror jeg ikke vi hadde fått til så mye som vi har – det at vi fikk laget plantegninger med et visst overforbruk i forhold til aktuelle midler har gjort at vi har vært pressa til å ta avgjørelser og se etter andre og billigere løsninger.

Det er selvsagt forståelig at man blir frustrert når man ikke får gjennomført planen som er lagt i sin helhet. Her er det kjørt en stor prosess med mange involverte, det er skapt et bilde av at vi kan få til alt vi vil og så blir det ikke som tenkt eller man får bare gjennomført deler av planen. Litt flaut er det kanskje også? Derfor er det også viktig at de involverte partene tas med videre i prosessen, etter at de har vært med på å utarbeide planer på en workshop. Da vil de også forstå hvorfor ting blir som de blir og hvorfor man av og til ikke kommer i havn med alt.

I dette som i alt annet handler det om kommunikasjon og informasjon og å være tydelig og enige om veivalg.

element-40