Salangen bibliotek

Salangen bibliotek ligger i kulturhuset, flott plassert i nærheten av musikkbinge, idrettshall og Salangen skole (som for tiden gjennomgår omfattende ombygging). Biblioteket er flott, høyt under taket og med god plass. Det finnes et kommunalt vedtak på at biblioteket også skal fungere som skolebibliotek. Dette ønsker man å ta tak i nå for å kunne jobbe fram gode samarbeidsavtaler når skolen er ferdigrestaurert og elevene kommer tilbake til bibliotekets nærområde om ca. to år.

Salangen kommune huser mange unge asylsøkere og de gjør mye av seg og lager liv i biblioteket. Dette er selvfølgelig også en utfordring.  Det er behov for bedre tilrettelegging for denne gruppa i biblioteket. Det er en del studenter i Salangen, men de bruker ikke biblioteket som studieplass. Kanskje det kan være mulig å se alle disse behovene samlet og lage en ny plan for tilrettelegging av bibliotekrommet som gjør funksjonaliteten bedre både for skoleelever, studenter og den store gruppa med unge gutter som særlig bruker datatilbudet mye?

Salangen bibliotek - god plass, men hvordan tilrettelegge bedre for de ulike brukergruppene?

Salangen bibliotek – god plass, men hvordan tilrettelegge bedre for de ulike brukergruppene?

Bilder fra kartlegginga på Flickr

Salangen kommunes nettsider

Bibliotekets nettsider