Kvænangen folkebibliotek

Kvænangen folkebibliotek ligger i kommunehuset, i sentrum av Burfjord. Biblioteket har små lokaler, med lite plass til aktiviteter og fungerer derfor dårlig som møteplass. Rett utenfor «bibliotekrommet» er det en foaje som brukes som venterom for de som skal til legesenteret som ligger vegg i vegg. Dette rommet kunne med fordel vært utnyttet bedre og det er ønskelig at man sammen ser på hvordan rommet kan tilrettelegge bedre. Hvordan sikre at de som venter på legen skjermes, samtidig som man kanskje kan utvide bibliotekrommet f.eks. ved at man flytter aviser og tidsskrifter ut i foajeen? En annen mulighet er å se på hele husets organisering, for eksempel en løsning der biblioteket og servicetorgets tjenester knyttes bedre sammen ved en samlokalisering.

Det er lyd/bildestudio i 2. etg. som er mye i bruk, også av biblioteksjefen når hun har møter med sine kolleger i nabokommunene. Kantina har vært brukt som studierom, og kan fremdeles til en viss grad brukes hvis det skulle være studenter som har behov for et arbeidssted. Man får nøkkel til huset fra biblioteksjefen hvis det er behov for det. Kommunestyresalen kan også brukes til møte-, arrangements- og studielokale.

Bibliotekromprosjektet på kartleggingsbesøk hos biblioteksjef Karin Mikkelsen

Bibliotekromprosjektet på kartleggingsbesøk hos biblioteksjef Karin Mikkelsen

Bilder fra kartlegginga på Flickr

Kvænangen kommunes nettsider

Bibliotekets nettsider