Målselv folkebibliotek

Målselv folkebibliotek ligger i Istindportalen som er et samarbeidsprosjekt mellom Forsvaret og Målselv kommune. Bygget ble påbegynt høsten 2002 og ferdigstillt våren 2005. Det huser blant annet biblioteket, kulturskolen i Målselv, kantine, trykkeri, klatrevegg, servicetorget for velferdstjenester, øvingsrom for musikere, to konsert- og kinosaler, Blackbox, idrettshall for forsvaret, treningsrom og utstyrsdepot- og uniformsutsalg.

Biblioteket er flott, med store vindu og godt synlig ved byggets inngang. Biblioteket har ganske gode funksjoner for læring, blant annet et studierom med nøkkelkontrakt som er mye brukt. De samarbeider med UiT, høyskolen i Finnmark og forsvarets studiesenter og drømmer om nok et studierom for å kunne tilby flere leseplasser og tilgang til streamede forelesninger. Biblioteket er mye brukt, også av kommunens andre beboere. Blant annet småbarnsfamilier bruker biblioteket mye. Soldatene er selvfølgelig en stor brukergruppe og er mye på biblioteket, særlig lørdager.

Trappa til andreetasjen og en representant for en av de store brukergruppene

Biblioteket samarbeider mye med ulike lag og foreninger, blant annet historielaget og kunstforeninga.Ved store arrangementer har biblioteket mulighet for å bruke byggets andre fasiliteter, som f.eks blackboxen.

Bilder fra kartlegginga på Flickr

Målselv kommunes nettsider

Bibliotekets nettsider