Skånland folkebibliotek

I utgangspunktet var Kvænangen bibliotek valgt ut som prosjektbibliotek i 2013. På grunn av kapasitetsproblemer i kommunen valgte vi høsten 2013 å flytte Kvænangenprosjektet over til 2014. Dermed fikk vi muligheten til å invitere med oss Skånland kommune som samarbeidspart og tildelte Skånland prosjektmidler a 50 000 kroner.

Skånland folkebibliotek ligger på Evenskjer og da vi var på kartlegging hadde man begynt med å planlegge flytting av biblioteket fra et gammelt næringsbygg litt nedenfor sentrum og opp til et lokale i kommunehuset. Det gamle lokalet var slitt og skulle selges, man ønsket å gjøre biblioteket mer tilgjengelig for kommunens innbyggere og kommunehuset ligger «vegg i vegg» med nærbutikkene og langs hovedvegen. Lokalet man nå har flyttet til er mindre enn det gamle biblioteket var, men det er tilrettelagt slik at det fungerer godt for de ulike brukergruppene. I tilknytning til det nye lokalet ligger også et lyd- og bildestudio som også biblioteket har tilgang til når det ikke er i bruk til møter eller undervisning.

I prosjektet har vi hatt fokus på å utvikle et bibliotekrom i Skånland kommune tilpasset lokalsamfunnet og de aktivitetene som skal skje på biblioteket. Biblioteket i Skånland skal flytte fra et ganske slitent, gammelt hus og inn i kommunehuset, «midt i smørøyet» i Evenskjer sentrum. Lokalet er lyst og fint, med fine vinduer ut mot gata og rett ved inngangen. I bakkant i lokalet er det en del som kan stenges av med skyvevegger og som skal fungere som møterom, lyd/bilderom og kommunestyresal. Interiørarkitekt Terese Simonsen fra Steinsvik arkitektkontor er vår konsulent i dette prosjektet og har bidratt med deltakelse på workshop, utarbeidelse av plantegning, innkjøpsforslag i forhold til møbeltype og fargevalg.

Interiørarkitekt Terese Simonsen. Fra workshopen vi arrangerte i Skånland.

Interiørarkitekt Terese Simonsen. Fra workshopen vi arrangerte i Skånland.

Med i arbeidet involveres representanter fra de ansatte på kommunehuset, kommuneledelsen, politikere, bibliotekstyret, skole, barnehage, eldreråd, ungdomsråd, frivillighetssentralen og andre relevante samarbeidspartnere i kommunen/lokalsamfunnet.

Viktige perspektiver som vi har hatt med oss inn i diskusjonen:

  • Hvordan kan kommunen «nyttegjøre» seg av at biblioteket nå kommer i en mer synlig posisjon i lokalsamfunnet?
  • Hvordan bruke dette prosjektet for å utvikle samhandlingen/samarbeidet mellom biblioteket og andre aktører i lokalsamfunnet?
  • Hvordan på best mulig måte involvere biblioteket i livet på kommunehuset?
  • Hvem kan biblioteket samarbeide med?
  • Skal noen andre ha arbeidsplassen sin på biblioteket?
  • Hvordan gjøre biblioteket mer tilgjengelig for brukerne?

Fokusområder fra workshopen 24. oktober 2013