Lyngen folkebibliotek

Lyngen folkebibliotek ligger i et næringsbygg i sentrum av Lyngseidet. Biblioteket har fine lokaler( det har tidligere vært bank og bærer preg av godt matrialevalg for lenge siden). Man ønsker seg bedre tilrettelegging av rommet for arrangementer, særlig rettet mot barne- og ungdomsbrukere. Biblioteket brukes som møteplass for unge ungdommer, småbarnsforeldre og eldre. Man har også gode studieromsfasiliteteter som brukes av mange studenter og studentene får nøkkel til biblioteket ved behov. Man ønsker seg en bedre skjerm på studierommet og det hadde vært fint med litt oppussing av flater og noen nye moderne møbler. Man ønsker å bygge om det gamle hvelvet til filmrom, etter inspirasjon fra Alta bibliotek. Biblioteket har også lokaler i underetasjen, blant annet et rom med peis, men det er usikkert om disse kan brukes med tanke på brannsikring. Inngangspartiet trenger en oppgradering, trappa ute og gangen inn er slitt og gammel.

Sittegruppe på Lyngen bibliotek

Bilder fra kartlegginga på Flickr

Lyngen kommunes nettsider

Bibliotekets nettsider