Harstad bibliotek

Harstad bibliotek ligger flott lokalisert i kulturhuset på kaia i Harstad, de har relativt god plass og et lokale som er pent utsmykket med mye kunst. Bibliotekets musikkavdeling er fylkesmusikkavdelinga i Troms. Biblioteket er arena for mange møter, treff og arrangementer. De har et utstrakt samarbeid med byens lag- og foreninger som bruker biblioteket som møteplass. Harstad er en by i vekst på grunn av satsingen som «oljeby» og biblioteket ønsker å være en viktig møteplass også for de som kommer flyttende til i årene som kommer. Lokalet er noe utdatert, det trengs nye møbler og kanskje en ny organisering av avdelingene? Det er blitt gjort noen endringer i deler av lokalet i år, blant annet har man pusset opp i «ungdomskroken» ved hjelp av en praksisstudent fra dokumentasjonsvitenskap på Universitetet i Tromsø (DOK-2030 Bibliotekrom) og de har anlagt en «ny» retro-avdeling i 1. etg. De ønsker å tilrettelegge bedre for studenter gjennom å oppgradere leserommet.

 

God plass og flygel i musikkavdelinga

Bilder fra kartlegginga på Flickr

Harstad kommunes nettsider

Bibliotekets nettsider