Skranke/kontor

Kontor – eller ikke? Skranke – eller ikke? Er det spørsmålet?

Vi har mange ulike løsninger i bibliotekene. Variasjonene er også der av ulike grunner. Noen på grunn av lokalitetens størrelse, noen på grunn av samhandling med andre kommunale tjenester.

I Bardu har biblioteksjefen ofret sitt kontor i bibliotekrommet og en stor skrankeløsning. Arbeidsplassen er flyttet til en kontorpult i samlokalisering med servicetorget på andre siden av foajeen på kommunehuset. Foajeen innlemmes nå som en del av bibliotekrommet, så de vil kunne følge godt med på hva som skjer på biblioteket likevel. I Gratangen endte det opp med at man droppa skranken helt da biblioteksjefen har kontor med store vindu ut mot hovedlokalet – og dermed er lett synlig for de som bruker biblioteket. Selvbetjeningsløsningen står godt plassert i forhold til kontoret og man har lett kontakt med hverandre.

Det legges opp til en stor grad av selvbetjening på Bardu bibliotek. Foto: Fotogjeteren v/ Rune Jensen

Det legges opp til en stor grad av selvbetjening på Bardu bibliotek. Foto: Fotogjeteren v/ Rune Jensen