Skjervøy folkebibliotek

Skjervøy folkebibliotek ligger i Skjervøy kulturhus, et flott hus godt plassert i sentrum. Biblioteket fungerer godt, har gode lokaliteter og er godt synlig og inkludert i kommunens tjenester. Skjervøy kommune sliter økonomisk, men har så langt klart å skjerme biblioteket fra store nedskjæringer. Det foreligger planer om et kulturpark-prosjekt i kommunen, hvor man skal se på samspillet mellom ulike kultur- og idrettsaktører i kommunen. Biblioteket inngår i disse planene. Skjervøy bibliotek har fine lokaler, i to etasjer. Særlig første etasje er godt tilpasset de ulike brukergruppene. Skjervøy bibliotek er et studiebibliotek og man har arbeidet mye med å tilrettelegge for studenter. Lyd/bildestudioet i andre etasje er mye i bruk. Man ønsker å se på rommet i andre etasje for å tilrettelegge enda bedre for læringsaktiviteter.

Barneavdelingen ved Skjervøy folkebibliotek

Barneavdelingen ved Skjervøy folkebibliotek

Bilder fra kartlegginga på Flickr

Skjervøy kommunes nettsider

Bibliotekets nettsider