Endringskompetanse

Om endringskompetanse og fylkesbibliotekets rolle

Det viktigste ordet i målsettingen for prosjektet er endring. Hva betyr det egentlig? Og hvor lett er det egentlig å jobbe med endring innenfor egen organisasjon? For mange kan dette være svært krevende. Ikke bare fordi det krever en stor grad av selvledelse, men også fordi det skal styrke til for å klare og gå inn i endringsprosesser. Man må vite hva man vil oppnå, ha argumenter klar for hvorfor man vil gjøre disse endringene og  ha evne til å selge det inn til de som sitter med pengeposen eller beslutningen når alt kommer til alt.

Hvordan få kompetanse og styrke nok til å gjøre endringer i bibliotekrommet? Det er viktig at man selv føler at man er på en banehalvdel der man kjenner seg komfortabel. Til det trengs kunnskap og støtte fra miljøet rundt. Bibliotekromprosjektet har bidratt til at biblioteksjefene føler at de har med styrke inn i slike prosesser, det har vi fått klare tilbakemeldinger på. At den øverste ledelsen har vært knyttet på prosjektene fra første stund har gjort biblioteksjefene tryggere i sine endringsprosjekter.

Vi trenger ikke være enige, men vi må ha en bevissthet omkring hvorfor vi tar de valgene vi tar og hva vi fyller bibliotekrommet med. Vi må se biblioteket i sammenheng med resten av kommunen, med brukerne, med tjenestene, aktiviteter og funksjoner.

 «Biblioteket har dette året blitt sett på en helt annen måte enn på flere år. Veldig bra å involvere kommunens ledelse så direkte, og få dem til å tenke bibliotek». Biblioteksjef, Kvænangen kommune

element-03

Det er styrke i å tenke lokalt og involvere aktuelle aktører, både innad i kommunen og i lokalsamfunnet forøvrig. Det har vi fått beviser for allerede, det er veldig mye positivt som skjer ute i kommunene i Troms for tiden.

Hvilken rolle kan fylkesbiblioteket spille i endrings- og utviklingsarbeid i kommunene? Det er de som jobber ute i kommunene som kjenner sitt nærområde best. Men i bibliotekromprosjektet har vi sett at det ofte blir oppfattet som positivt at fylkesbiblioteket stiller opp som støttefunksjon når man skal i gang med et utviklingsarbeid. At vi kommer med en ekstra tyngde til prosjektet. Vi kan også fungere som vennen som også kan stille kritiske spørsmål. Se på forslag til løsninger, være en «ballkaster» og diskusjonspartner. Vi kan ha følerne ute og følger med på hva som skjer, koordinere samarbeid, knytte folk i hop som har samme utfordringer med mer. Fylkesbiblioteket bidrar gjennom sitt arbeid med kunnskapsdeling, kurs, seminarer, rådgivning og veiledning.

 «Troms fylkesbibliotek har vært flinke til å følge opp prosjektene fra start til slutt. Vært på besøk og gitt oss økonomisk støtte. Vi har vært i jevnlig kontakt og kommet oss i havn med prosjektene vi har arbeidet med». Biblioteksjef, Karlsøy kommune