Storfjord folkebibliotek

Det har vært et ganske stort bibliotekløft i kommunen de siste årene, i og med at biblioteket flyttet inn i det nye kommunehuset i 2009. Men kommunen har dårlig økonomi og det påvirker også bibliotekets tjenestetilbud. Biblioteket er samlokalisert med servicetorgets funksjoner. Det er behov for en gjennomgang for å se hvordan disse to funksjonene kan fungere bedre sammen, hvordan avskjerme for lyd med mer. Biblioteket disponerer et studierom i andre etasje på kommunehuset, med PC. Lyd/bildestudio er også tilgjengelig og kan brukes til undervisningsformål. Biblioteket er et sosialt møtested, både i åpningstiden og utenom og det er mulig å  låne bibliotekets lokaler på kveldstid. De får snart selvbetjent utlån. Det fokuseres på å utvikle et godt samarbeid mellom biblioteket, kulturskolen, barnehagene og skolen. Man ønsker seg et bedre tilrettelagt bibliotekrom, det er behov for en ny tankeprosess på hvordan møblere for å kunne ha formidlingsarrangementer.

Barneavdelinga Storfjord bibliotek

Barneavdelinga Storfjord bibliotek

Bilder fra kartlegginga på Flickr

Storfjord kommunes nettsider

Bibliotekets nettsider