Workshop for » Ungdom i biblioteket» på Lenvik folkebibliotek

«Å vente på bussen blir nokka helt anna fra nu. Nu blir det ikke like gøy å henge på Amfi og drikke Burn». Kristoffer, elev ved Nordborg Videregående Skole, under oppsummeringen etter workshopen. Han har to timers ventetid hver dag etter skolen og ser fram til å kunne bruke det nye biblioteket i Kunnskapsparken på Finnsnes som arbeids- og oppholdssted. Ventetiden får plutselig et helt annet og mer givende innhold!

Ivrig diskusjon rundt bordet

Torsdag 18. april arrangerte vi workshop sammen med en gruppe ungdommer fra 8. og 9. klasser og 1. 2. klasser på videregående skole. Det ble en veldig bra dag! Workshopen ga mye tilbake i forhold til det å bygge relasjoner til ungdomsgruppa på Finnsnes. Og den har gitt oss et godt utgangspunkt å jobbe videre med. Lenvik folkebibliotek har fått et løft når det gjelder å utvikle tjenester retta mot denne gruppa og det er derfor viktig å holde kontakten med disse ungdommene videre.

Vi fikk mange gode tilbakemeldinger fra ungdommene selv:

«Viktig med en åpen plass å gå til. Dagen har gått fort. Arti. Viktig med forskjellige muligheter, ikke bare sitte å lese. En plass å være med venner.»

«Det blir mer enn et bibliotek, ungdom på Finnsnes treng flere tilbud, fint å få være med å påvirke».

«Eneste plassen de har nå, er senteret. Godt å få en plass de kan gjøre noe aktivt pluss lekser. Håper mange av ideene blir brukt.»

Harde prioriteringer på grønne lapper - hva er viktigst for oss?

På bakgrunn av ønskene ungdommene hadde, hvor mye dreier seg om et sted hvor man kan oppleve arrangementer og være med å arrangere diverse «happenings» har vi i etterkant av workshopen bestemt oss for å gå for å få bygd scenen som er tegnet inn i bibliotekrommet i Kunnskapsparken, men som man ikke fant ressurser til under anbudsrunden.  Scenen skal også kunne brukes som et sted å henge eller som utstillingsplass, når den ikke er i bruk.

Se ellers diverse dokumenter som ble laget før og etter workshopen:

Hvordan illustrere stil og stemning - gjennom bilder og illustrasjoner fra interiørtidsskrifter