Inspirasjon og styrke til endring

Hva inspirerer deg i ditt arbeid? Mennesker vi møter, det å lese og få høre om hva andre jobber med og følge utviklingen rundt om kring gir ofte energi og lyst til å stå på for utvikling av bibliotek. Og det er mye spennende som skjer, det er det ingen tvil om. Her er samla noen linker som dere kan se mer på – et lite utvalg som man kan la seg inspirere av:

Jorunn Rages masteroppgave Rom for dialog

Modelprogram for folkebiblioteker fra Danmark

Akershus fylkesbiblioteks prosjekt Innbydende bibliotekrom

Nettsiden Biblioteksrummet.se

Designing libraries

Bilder fra Nesodden bibliotek – verdt et besøk!

IFLAs trendrapport oversatt til norsk

Tilsammen er disse lenkene en «skattekiste» for vårt utviklingsarbeid.

Utfordringen er å klare å bryte det ned til konkrete handlinger, tanker og ideer. Vi må finne vår måte å gjøre det på, tilpasset de omgivelsene vi arbeider i. Vi må finne vår vei og vår metode – vi må tørre å teste ut ting. Jeg tror man kunne være mye mer frampå i bibliotekbransjen og utfordre litt. Men hvor finner man styrken til å gjøre disse endringene?

En av de tingene vi fokuserer på i bibliotekromprosjektet er nettopp hvordan få kompetanse og styrke nok til å gjøre endringer i bibliotekrommet. For det kan være vanskelig for mange, særlig om man er helt alene som bibliotekfaglig ansatt i sin kommune.Vi trenger ikke være enig om hvordan alt skal være, men du må ha bevissthet rundt hvorfor du tar de valgene du tar i ditt bibliotek – og stå for det! I alle beslutningsprosesser må du vite hvorfor du gjør det, evaluere og se biblioteket i sammenheng med kommunens «profil», med brukernes ønsker og med de andre tjenestene du tilbyr. Hvordan kan vi som jobber i bibliotek kreve at de rundt oss er bevisst oss, hvis ikke vi selv er bevisst hva vi tilbyr?  Hvordan kan man forsvare overfor kommunens politiske og administrative ledelse å satse på biblioteket – hvis man ikke tar et grep for endring selv? Argumentene har vi – de er der og er bare å ta tak i.

I november 2013 arrangerte vi et bibliotekromseminar med fokus på nettopp endring på Sommarøya utenfor Tromsø. Her utfordra vi deltakerne på dette og fikk endel tilbakemeldinger som gjør at vi ser at det arbeidet vi har gjort de siste to årene har gjort en forskjell. Biblioteksjefene som deltok på seminaret utrykte og viste at de har lært mye de siste årene og var veldig fornøyd med at vi ikke står og forteller hva de skal gjøre, men lar dem tenke selv! Det er styrke i å tenke sammen og tenke lokalt. Det har vi fått mange beviser på allerede, det er veldig mye positivt som skjer ute i kommunene i Troms for tiden. Og det er ingen tvil om at det fokuset vi har på samhandling innad i kommunen og endringskompetanse har vært med på å gjøre bibliotekene mer synlig, både innad i kommunenes ledelse og utad, blant kommunens innbyggere og aktuelle samarbeidspartnere.