Morrakaffe med NODA og Bibliotekrom i Troms 28. mai 2015

Endelig får vi en sjanse til å møte representanter for en faggruppe som vi ønsker å utvikle samarbeidet med, arkitekter og designere i nord! Torsdag 28. mai kl. 8.15 inviterer vi sammen med Nordnorsk Design- og Arkitektursenter til morrakaffe i Tromsø med tema: Hvordan skape rom som understøtter alle de funksjonene et moderne bibliotek har? Det …

Continue reading ‘Morrakaffe med NODA og Bibliotekrom i Troms 28. mai 2015’ »

Inspirasjon og styrke til endring

Hva inspirerer deg i ditt arbeid? Mennesker vi møter, det å lese og få høre om hva andre jobber med og følge utviklingen rundt om kring gir ofte energi og lyst til å stå på for utvikling av bibliotek. Og det er mye spennende som skjer, det er det ingen tvil om. Her er samla noen linker som dere …

Continue reading ‘Inspirasjon og styrke til endring’ »

Nye roller – nye rom

Sommerpausen er over, vi er tilbake på kontoret og ser fram til en aktiv høst hvor flere av de store bibliotekprosjektene som pågår i Troms vil bli ferdige og klar til bruk. Gratangens nye kombinasjonsbibliotek åpner til skolestart og  Lenvik folkebibliotek flytter i disse dager inn i Kunnskapsparken på Finnsnes. I Lavangen og Salangen kommune planlegger vi bibliotekrom-workshops …

Continue reading ‘Nye roller – nye rom’ »

Workshop for » Ungdom i biblioteket» på Lenvik folkebibliotek

«Å vente på bussen blir nokka helt anna fra nu. Nu blir det ikke like gøy å henge på Amfi og drikke Burn». Kristoffer, elev ved Nordborg Videregående Skole, under oppsummeringen etter workshopen. Han har to timers ventetid hver dag etter skolen og ser fram til å kunne bruke det nye biblioteket i Kunnskapsparken på …

Continue reading ‘Workshop for » Ungdom i biblioteket» på Lenvik folkebibliotek’ »

Innredning er en måte å tenke på

Vi var godt i gang med å utvikle vår tankegang om involvering, funksjonelle rom og lokal tilpasning da vi oppdaget arkitekt og designer Mette Milling. Hennes måte å jobbe på matchet vår tankegang perfekt. Vi knyttet henne til oss som gjestelærer ved Universitetet i Tromsø, og hun har etter hvert bidratt som konsulent ved flere …

Continue reading ‘Innredning er en måte å tenke på’ »

Seminar om det hybride bibliotekrom 6. mai 2013

Som en del av studieemnet DOK-2030 med tema On site og on line i Troms – utvikling av integrerte fysiske og virtuelle bibliotekrom i Troms inviteres det til gratis seminar mandag 6. mai 2013. Målselv folkebibliotek, Tromsø bibliotek og byarkiv, Lenvik folkebibliotek, Karlsøy folkebibliotek og Troms fylkesbibliotek har vært praksisbibliotek i vår, og vil sammen …

Continue reading ‘Seminar om det hybride bibliotekrom 6. mai 2013’ »

Fra teori til praksis

Nå er 2. prosjektår godt i gang og det tegner til å bli et spennende år. Det vi holder på med nå kan på mange måter oppsummeres i ordene «fra teori til praksis». I fjor dreide mye av jobben seg om å samle informasjon og bygge kompetanse – i år skal vi sette mange planer …

Continue reading ‘Fra teori til praksis’ »

Modelprogram for folkebibliotek i Danmark

 I disse tider, hvor vi diskuterer bibliotekens framtid i det åpne rom anbefaler jeg alle å følge med på kulturstyrelsen i Danmarks nye prosjekt hvor de skal utvikle modelprogram for folkebibliotek. Spennende arbeid, som kan være svært nyttig å ha med seg når man planlegger ombygging, omorganisering eller nybygging av bibliotek. http://modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk/ Og midt i blinken for bibliotekromprosjektet …

Continue reading ‘Modelprogram for folkebibliotek i Danmark’ »

Levende rum i Danmark

Nå er vi tilbake fra en flott og inspirerende studietur i Danmark. Og for en tur det ble! Vi er overveldet over god mottakelse, og har en stor sekk med faglig påfyll og gode idéer med oss hjem. Med på studieturen var biblioteksjefer og bibliotekansatte fra Troms fylke, sammen skal vi ta i bruk det vi har lært …

Continue reading ‘Levende rum i Danmark’ »