Hvordan jobbe godt sammen?

Torsdag 28. mai 2015 deltok prosjektleder Marit og en av bibliotekromprosjektets viktigste samarbeidspartnere,  Terese Simonsen fra Steinsvik arkitektkontor, på NODA-Nordnorsk design- og arkitektursenters Morrakaffe. Arrangementet er en gang i måneden i Tromsø og er et møtested for medlemmer av NODA og andre som er interessert i design- og arkitektur. NODAs formål er å bygge og utvikle kompetansen om og innenfor design og arkitektur i nord. Vi er veldig fornøyd med at vi har fått muligheten til å bli kjent med NODA og deres arbeid. For prosjektets del gjorde det også at vi fikk kontakt med det lokale arkitektmiljøet, ikke minst med interiørarkitekt og møbeldesigner Terese – et fruktbart samarbeid som har kommet flere av bibliotekene i Troms til gode.

Daglig leder for NODA Michele Renee Widerøe ønsker velkommen

Daglig leder for NODA Michele Renee Widerøe ønsker velkommen

Det ble en veldig fin seanse på morgenkvisten, hele 19 stk. møtte opp for å høre på oss. Både NODAs egne medlemmer og andre interesserte.

Temaet var samarbeid mellom bibliotek og arkitekter: Hvordan jobbe godt sammen og få et godt resultat? Først fortalte Marit kort om hele prosjektet, litt om bakgrunnen, de ulike områdene vi har jobbet på og om arbeidsmetoden. Deretter fortalte Terese om hvordan arkitektkontoret har vært involvert i prosjektet, om gjennomføring av workshoper og om resultatene av vårt samarbeid. Bilder av de flotte bibliotekene! På slutten gikk vi over i en samtale mellom oss der vi prøvde å sette ord på vårt samarbeid og ting vi har lært og erfart.

Noen av de perspektivene vi var innom:

  • Det er viktig å komme tidlig inn i prosesser  og avklare hvem som må være med fra starten av. Hvem blir berørt av prosjektet – trekk inn ønskede faggrupper, samarbeidspartnere, folk i kommunen med mer
  • Ha avklarte beslutningsveier – hvem bestemmer? – hvem skal være informert?
  • Ha gjensidig respekt for hverandres kompetanse. «Briefing» – opplæring av hverandre er viktig, slik at man skjønner hverandres ståsted og får en felles forståelse og en god plattform for det videre arbeidet.
  • Vær åpen og sørg for god dialog hele veien. Det er viktig å få «alt på bordet» – og heller spørre en gang for mye enn en gang for lite. Ikke vær redd for å stille de «dumme» spørsmålene
  • Det er viktig å avklare handlingsrommet – hva kan vi gjøre noe med – hva har vi av ressurser?(økonomi, personal mm)
  • Lage skisser sammen – arkitekten eller designeren må ikke tegne «for mye» før man får tilbakemeldinger – land konseptene sammen.
  • Tid er penger – avklar hvor mange runder man kan gå. Viktig med gode avklaringer – forstår vi hverandre?
  • Ingen prosess er lik – «Den menneskelige faktoren» spiller alltid inn. Jo bedre vi snakker sammen, jo bedre blir resultatet.

 

Marit og Terese forteller om fokusområdene og hvordan vi har brukt dem i workshopene vi har arrangert

Marit og Terese forteller om fokusområdene og hvordan vi har brukt dem i workshopene vi har arrangert

På tampen fikk tilhørerne komme med sine spørsmål og innspill. Flere ga uttrykk for at de hadde fått med seg noen gode og nye tanker – og inspirasjon til eget arbeid. Og Terese oppsummerte det hele med å si: «Om det blir stygt eller pent så må det i alle fall funke!»